nhiệm vụ của cách mạng miền nam việt nam sau 1954 là

hint-header

Cập nhật ngày: 03-09-2022

Bạn đang xem: nhiệm vụ của cách mạng miền nam việt nam sau 1954 là


Chia sẻ bởi: Huỳnh Khánh Linh


Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam nước ta sau 1954 là

ngăn chặn sự phun đập phá và ném bom khốc liệt của cơ quan ban ngành Mĩ-Diệm

B

hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh và cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

C

nối tiếp cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến hành thống nhất nước mái ấm.

D

tổ chức đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Chủ đề liên quan

Ngày 16-05-1955 lực lượng nào là rút ngoài miền Bắc nước ta?

C

Quân Trung hoa dân quốc.

Điều khoản nào là nhập Hiệp lăm le Giơrievơ 1954 khi quân Pháp rút ngoài VN, vẫn ko thực hiện?

A

Để lại quân team ở miền Nam.

B

Để lại cố vấn quân sự chiến lược đem áo dân sự.

C

Phá hoại những hạ tầng kinh tế tài chính của tao.

D

Chưa tiến hành cuộc hội thương tổng tuyển chọn cử thống nhất nhị miền Nam - Bắc.

Sự khiếu nại nào là của quân và dân miền Nam nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ (1954-1975) khắc ghi cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng thế tấn công.

Kết ngược lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là

A

đánh tan từng mảng rộng lớn cỗ máy thống trị của địch ở Nam Sở, Trung Trung Sở, Tây Nguyên.

B

lực lượng vũ trang được tạo hình và cải tiến và phát triển, lực lượng chủ yếu trị được tụ họp phần đông.

C

Uỷ ban dân chúng tự động quản lí tịch thâu ruộng khu đất của bọn địa mái ấm phân chia mang lại nông dân túng bấn.

D

mang tới sự Thành lập và hoạt động của Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam VN (20/12/1960).

Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” là gì?

A

Đưa dân chúng lên thực hiện mái ấm nhiều thôn, xã ở miền Nam.

B

Giáng một đòn u ám nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ ở miền Nam.

C

Làm lung lắc hoàn toàn cơ quan ban ngành tay sai Ngô Đình Diệm.

D

Cách mạng miền Nam gửi kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng sang trọng thế tấn công.

Thắng lợi của trào lưu Đồng khởi (1959- 1960) ở miền Nam nước ta đã

A

thực hiện thất bại cuộc tấn công của quân Pháp lên Việt Bắc.

B

thực hiện lung lắc hoàn toàn chính sách tay sai Ngô Đình Diệm.

C

buộc pháp cần gửi sang trọng tiến công lâu nhiều năm ở Đông Dương.

D

khắc ghi cuộc kháng chiến kháng Pháp thắng lợi trọn vẹn.

Trong kế hoạch Chiến giành giật đặc trưng (1961 -1965) ở miền Nam nước ta, Mỹ đã

A

đưa ra plan Đờ Lát Đơ Tátxinhi.

B

tiến hành plan quân sự chiến lược Bôlae.

C

tiến hành plan quân sự chiến lược Rơve.

D

tăng nhanh viện trợ mang lại cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn.

Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta (20-12-1960) sở hữu tầm quan trọng nào là tiếp sau đây nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ?

A

Lãnh đạo dân chúng miền Nam đấu giành giật.

B

Đoàn kết toàn dân kháng đế quốc và cơ quan ban ngành tay sai.

C

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng phản công.

D

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

Hội nghị thứ tự loại 15 Ban chấp hành trung đảng (1-1959) vẫn nhằm lại bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề nào là mang lại Đảng nhập quy trình chỉ huy cách mệnh Việt Nam?

A

Sử dụng tuyến đường đấu giành giật nước ngoài kí thác giành cơ quan ban ngành.

B

Sử dụng đấm đá bạo lực cách mệnh giành cơ quan ban ngành về phần mình dân chúng.

C

Sử dụng tuyến đường đấu giành giật vũ trang giành cơ quan ban ngành.

D

Sử dụng tuyến đường đấu giành giật chủ yếu trị kết phù hợp với đấu giành giật vũ trang.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam VN nhập tấp nập xuân 1964-1965 thêm phần vỡ nợ kế hoạch “chiến giành giật đặc biệt” của Mỹ?

C

Núi Thành ( Quảng Nam).

D

Vạn Tường (Quảng Ngãi).

Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước tao sau năm 1954 là

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

A

xây dựng CNXH ở miền Bắc, hỗ trợ cách mạng miền Nam.

B

tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng ở miền Nam chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

C

xây dựng CNXH ở miền Bắc, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

D

miền Bắc xây dựng CNXH, chi viện mang lại miền Nam; miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ dân chúng, bảo vệ miền Bắc.

Để tiến công sụp giai cấp của đế quốc Mỹ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn, cách thức đấu giành giật đấm đá bạo lực cách mệnh thứ tự trước tiên Đảng Lao động VN đưa ra tại

A

Kỳ họp loại 4 Quốc hội khóa I từ thời điểm ngày đôi mươi đế 26-3-1955.

B

Hội nghị thứ tự loại 21 BCH TW Đảng (7-1973).

C

Hội nghị thứ tự loại 15 BCH TW Đảng (1-1959).

D

Đại hội đại biểu thứ tự loại III của Đảng (9/1960).

Sau Hiệp lăm le Giơnevơ năm 1954, Mĩ nhanh gọn thiết lập cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm ở miền Nam nhằm mục đích

A

tiến hành thủ đoạn phân chia hạn chế nước ta, trở nên miền Nam nước ta trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

B

tiến hành thủ đoạn phân chia hạn chế nước ta, trở nên miền Nam nước ta trở thành một nước nằm trong địa nửa phong con kiến.

C

tạo nên ĐK mang lại việc cải tiến và phát triển miền Nam nước ta trở thành một nước Tư phiên bản mái ấm nghĩa.

D

góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, trở nên miền Nam nước ta trở thành một trung tâm kinh tế tài chính - chủ yếu trị của Khu vực Đông Nam Á.

Kế hoạch bình lăm le miền Nam trong tầm 18 mon nhập kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ là

C

dồn tư thục “ấp chiến lược”.

D

“tìm diệt” và “bình định”.

Tháng 2/1961, những lực lượng vũ trang cách mệnh ở miền Nam thống nhất thành

A

Quân team vương quốc miền Nam.

B

Quân giải hòa miền Nam.

C

Quân team vương quốc nước ta.

D

Quân team dân chúng nước ta.

Nét nổi trội nhất của tình hình VN sau Hiệp lăm le Giơnevơ 1954 về Đông Dương là

A

Mĩ thay cho chân Pháp, fake tay sai lên bắt cơ quan ban ngành ở miền Nam.

B

miền Nam trở nên nằm trong địa loại mới nhất, địa thế căn cứ quân sự chiến lược của Mĩ.

C

miền Bắc được trọn vẹn giải hòa và tiến thủ lên chủ nghĩa xã hội.

D

nước nhà bị phân chia hạn chế với nhị chính sách chủ yếu trị xã hội không giống nhau.

Điểm không giống nhau cơ phiên bản thân thuộc Đại hội toàn nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960) với Đại hội thứ tự loại II (2-1951) là gì?

A

 Bầu Ban chấp hành Trung ương mới nhất.

B

 Thông qua chuyện report chủ yếu trị.

C

 Xây dựng hạ tầng vật hóa học mang lại Chủ nghĩa xã hội.

D

 Thông qua chuyện trách nhiệm của cách mệnh nước ta.

Một nhập những biểu hiện của vai trò quyết định nhất của cách mạng miền Bắc đối với sự nghiệp chống Mĩ, cứu nước ở Việt Nam (1954-1975) là

A

hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của mái ấm nghĩa xã hội nhập toàn quốc.

B

làm nghĩa vụ hậu phương mang lại cách mạng toàn quốc.

C

giành thắng lợi nhập trận quyết chiến chiến lược, kết thúc chiến giành giật.

D

trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến giành giật của Mĩ.

Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc nước ta sau 1954 là

A

trực tiếp đánh thắng các chiến lược chiến giành giật của Mĩ.

B

hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh và cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

C

nối tiếp cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến hành thống nhất nước mái ấm.

D

tổ chức đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Biện pháp được Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn coi như “xương sống” và “quốc sách” nhập tiến hành kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” (1961 – 1965) là

B

dồn tư thục “ấp chiến lược”.

C

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

lập những “vành đai trắng” nhằm xịn tía lực lượng cách mạng.

D

phong toả biên thuỳ, vùng biển khơi nhằm ngăn ngừa sự tăng viện của miền Bắc mang lại miền Nam.