nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu tính năng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ

68.4k 11/05/2023

Câu chất vấn trang 7 Lịch Sử 10: Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu tính năng và trách nhiệm của Sử học tập. Cho ví dụ.

Bạn đang xem: nhiệm vụ của sử học

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Sơ loại 1.1 hãy: Nêu tính năng và trách nhiệm của Sử học

Trả tiếng

- Chức năng và nhiệm vụ của sử học:

+ Chức năng của Sử học tập là Phục hồi thực tế lịch sử dân tộc thiệt đúng đắn, khách hàng quan liêu (chức năng khoa học) và đáp ứng cuộc sống thường ngày của quả đât lúc này trải qua những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề được đúc rút kể từ trái khoáy khứ (chức năng xã hội).

+ Nhiệm vụ của Sử học tập là hỗ trợ những trí thức khoa học tập về lịch sử dân tộc và dạy dỗ, nêu gương.

- Ví dụ: khi phân tích về việc sụp sụp trong phòng nước Âu Lạc sụp trước trận đánh tranh giành xâm lăng của quân Nam Việt (năm 179 TCN)

+ Nhiệm vụ của sử học: hỗ trợ những trí thức khoa học tập về nguyên vẹn nhân thất bại và mốc thời hạn sụp sụp trong phòng nước Âu Lạc; phía quả đât cho tới lòng tin cảnh giác vô quy trình đấu tranh giành đảm bảo Tổ quốc

Xem thêm: định luật hacđi vanbec phản ánh sự

+ Chức năng sử học: kể từ sự sụp sụp trong phòng nước Âu Lạc, tất cả chúng ta rất có thể rút đi ra nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề kể từ quá khứ nhằm đáp ứng cho tới quy trình đấu tranh giành đảm bảo Tổ quốc lúc bấy giờ, như: nâng lên lòng tin cảnh giác trước từng thủ đoạn và hành vi của kẻ thù…

Xem tăng tiếng giải bài xích tập dượt Lịch sử lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 1: Hiện thực lịch sử dân tộc và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử dân tộc và cuộc sống

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề dịch vụ khoa học tập khác

Xem thêm: tính chu vi tam giác

Bài 4: Sử học tập với một vài nghành nghề dịch vụ, ngành hiện tại đại

Bài 5: Khái niệm văn minh

Bài 6: Một số nền văn minh Phương Đông