ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài xích tập luyện tương quan cho tới những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này với link π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những phù hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những phù hợp hóa học tương tự động với group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu căn vặn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn phù hợp khí này tại đây ko làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn phù hợp khí làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

A. metylpropan

Xem thêm: biểu hiện của tôn trọng người khác

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này với link π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận ấn định này tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom Khi với xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Khi đun giá.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Khi đun giá.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan Khi với xúc tác bột sắt).

C đích Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Khi đun giá.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D đích Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Khi đun giá.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom ở sức nóng phỏng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi color hỗn hợp nước brom tự một link xoàng xĩnh bền nhập link song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem thêm: chất tinh khiết là gì

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn trình làng cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2, nội dung bài viết vẫn gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2. Mong rằng qua loa trên đây độc giả nhận thêm tư liệu ôn tập luyện môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những nội dung tư liệu liên quan:

  • Nhỏ nước brom nhập hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X nhập nước brom thấy nước brom mất mặt color khí X là
  • Toluen với làm mất đi color hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom nhập hỗn hợp phenol nhấp lên xuống nhẹ nhàng thấy xuất hiện