ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 68,987

A. 1 chuyến hạn chế phân, 1 chuyến vẹn toàn phân

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

B. 1 chuyến hạn chế phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 chuyến hạn chế phân, 3 chuyến vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 chuyến hạn chế phân, 4 chuyến vẹn toàn phân

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối hợp của tinh ranh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây đem hoa, phó tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. hạn chế phân mang lại 4 đái dạ dày →  1 đái dạ dày vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ hạn chế phân tạo nên 4 phó tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi mang lại 4 đái bào tử → 1 đái bào kể từ vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

C. Giảm phân mang lại 4 đái bào tử → 1 đái bào tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

D. Giảm phân mang lại 4 đái bào tử → từng đái bảo tử vẹn toàn phân 1 chuyến cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 chuyến tạo nên 2 phó tử đực

Xem thêm: writing unit 7 lớp 11

Câu 3:

Đặc điểm ko nên là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. đem kĩ năng thích ứng với những ĐK môi trường xung quanh thay đổi đổi

B. tạo nên nhiều thay đổi dị thực hiện vật liệu mang lại quy trình lựa chọn tương tự và tiến bộ hóa

C. giữ lại ổn định lăm le những tính trạng chất lượng về mặt mũi di truyền

D. mẫu mã sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh ranh ở thực vật đem hoa là việc kết hợp?

A. nhì cỗ NST đơn bội của phó tử đực và phó tử loại (trứng) vào trong túi phôi tạo nên trở thành phù hợp tử đem cỗ NST lưỡng bội

B. nhân trái khoáy 2 phó tử đực và phó tử loại (trứng) vào trong túi phôi tạo nên trở thành phù hợp tử

C. nhân của phó tử đực với nhân của trứng và nhân đặc biệt vào trong túi phôi tạo nên trở thành phù hợp tử

D. của nhì tinh ranh tử với trứng vào trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là việc kết hợp?

A. đem tinh lọc của nhì phó tử đực và phó tử loại tạo ra phù hợp tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

B. tình cờ nhì phó tử đực và phó tử loại tạo ra phù hợp tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

C. đem tinh lọc của  giao tử loại và nhiều phó tử được tạo ra phù hợp tử cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: is it necessary to meet the manager at the airport

D. của rất nhiều phó tử đực với 1 phó tử loại tạo ra phù hợp tử cải cách và phát triển trở thành cây mới