ôn tập về phân số

Tổng thích hợp đề thi đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô color của từng hình bên dưới đây:

b) Viết lếu láo số chỉ phần vẫn tô color của từng hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm ghi chép phân số hoặc lếu láo số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\)                          Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\)                          Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\) 

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\)                        Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\)                        Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{3}{6}\);         \(\dfrac{18}{24}\);         \(\dfrac{5}{35}\);         \(\dfrac{40}{90}\);         \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân tách không còn mang đến số đương nhiên nào là to hơn 1.

- Chia tử số và kiểu số mang đến số tê liệt.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Lúc cảm nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\);                     \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\);                 \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);   

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu số những phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);                             

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Xem thêm: phân tích bài thơ đất nước của nguyễn đình thi

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu số nhị phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhị.

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhị nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times  5}= \dfrac{15}{20}\);

     \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times  4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

    Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{11}{36}.\) 

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);             

    \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

    \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\). 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp \((>;\; <;\;=)\) vô điểm chấm:

\(\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}\)                   \(\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}\)                  \(\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhị phân số với nằm trong kiểu số, phân số nào là với tử số to hơn thì phân số tê liệt to hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số với nằm trong tử số, phân số nào là với kiểu số to hơn thì phân số tê liệt bé thêm hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số ko nằm trong kiểu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số rồi đối chiếu nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12}  > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\) 

     Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9}\) (vì \(10>9\)). 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số phù hợp vô vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải:

Quy đồng nhị phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với kiểu số công cộng là \(6\) rồi tìm hiểu phân số ở thân thuộc nhị phân số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Xem thêm: diện tích mặt cầu ngoại tiếp

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Ta điền như sau: