oxit nào sau đây là oxit axit

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: oxit nào sau đây là oxit axit

  2. Lớp 9

  3. oxit nào sau đây là oxit axit

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022


Chia sẻ bởi: Lê Văn Phúc


oxit nào sau đây là oxit axit

A

SO2; CO2

B

SO2; MgO

C

CO2; CuO

D

CuO; MgO

Chủ đề liên quan

Có 2 hỗn hợp ko color là Ca(OH)2 và KOH. Để phân biệt 2 hỗn hợp này người tao dùng:

A

HCl.

B

CO2.

C

phenolphtalein.

D

nhiệt độ phân.

Kim loại này tại đây ứng dụng được với hỗn hợp axit CuCl2.

A

Cu.

B

Ag.

C

Al.

D

Au.

Dãy bao gồm những hóa học thực hiện giấy má quỳ tím đem trở nên màu xanh lá cây là:

A

c NaOH, KOH, HCl

B

KOH, Ba(OH)2, NaOH

C

H2SO4, HCl, HNO3

D

NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

sản phẩm của phản xạ sau là: Na2CO3 + BaCl2 là:

A

NaCl2 + BaCO3

B

NaCl + BaCO3

C

Ba2CO3 + NaCl

D

Không phản ứng

Để phân biệt 2 hỗn hợp H2SO4 loãng và HCl tao sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A

BaO

B

Al

C

K2O

D

NaOH

Axit thực hiện quỳ tím hóa

A

Xanh

B

đỏ chót

C

Hồng

D

Vàng

Bazơ này tại đây ko tan nội địa.

A

NaOH

B

KOH

C

Ca(OH)2

D

Cu(OH)2

Muối này tại đây ko tan.

A

K2SO3

B

Na2SO3

C

CuCl2

D

D BaSO4

Axit này tại đây dễ dàng cất cánh tương đối.

A

H2SO3

B

H2SO4

C

HCl

D

HNO3

Cho 5,6g Fe vô hỗn hợp đồng sunfat dư. Khối lượng đồng nhận được là:

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

A

6,4 g

B

12,8 g

C

64 g

D

128 g

Cho 2.7g Nhôm vô hỗn hợp axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđrô bay rời khỏi (đktc) là:

A

3.36 l

B

2.24 l

C

6.72 l

D

4.48 l

Dãy hóa học bao gồm những oxit bazơ là:

A

CuO, NO, MgO, CaO.

B

CuO, CaO, MgO, Na2O.

C

CaO, CO2, K2O, Na2O.

D

K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.

Chất này tại đây thêm phần tối đa vô sự tạo hình mưa axit ?

A

CO2

B

SO2

C

N2

D

O3

Cho 0,1 mol sắt kẽm kim loại kẽm vô hỗn hợp HCl dư. Khối lượng muối bột nhận được là:

A

đôi mươi,4

B

1,36 g

C

13,6 g

D

27,2 g

Phản ứng này bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ?

A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

B

BaO + H2O → Ba(OH)2

C

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

D

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Khi thả một cây đinh Fe tinh khiết vô hỗn hợp CuSO4 loãng, đem hiện tượng kỳ lạ sau:

A

Sủi lớp bọt do khí tạo ra, màu xanh lá cây của hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần.

B

Có một tờ đồng red color phủ lên đinh Fe, màu xanh lá cây của hỗn hợp đậm dần dần.

C

Có một tờ đồng red color phủ lên đinh Fe, hỗn hợp ko thay đổi color.

D

Có một tờ đồng red color phủ lên đinh Fe, màu xanh lá cây của hỗn hợp nhạt nhẽo dần

Có một hình mẫu Fe bị lẫn lộn tạp hóa học là nhôm, nhằm rửa sạch hình mẫu Fe này bằng phương pháp dìm nó với:

A

Dung dịch NaOH dư

B

Dung dịch H2SO4 loãng

C

Dung dịch HCl dư

D

Dung dịch HNO3 loãng

Dãy phi kim ứng dụng với oxi tạo ra trở nên oxit axit là:

A

S, C, Phường.

B

S, C, Cl2.

C

C, Phường, Br2.

D

C, Cl2, Br2.

X là yếu tắc phi kim đem hoá trị III vô ăn ý hóa học với khí hiđro. thạo bộ phận tỷ lệ lượng của hiđro vô ăn ý hóa học là 17,65%. X là vẹn toàn tố:

A

C

B

S

C

N

D

P

Dãy hóa học bao gồm những oxit bazơ là:

A

CuO, NO, MgO, CaO.

B

CuO, CaO, MgO, Na2O.

C

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

CaO, CO2, K2O, Na2O.

D

K2O, FeO, SO3, Mn2O7.