phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

28/06/2023 8,441

Bạn đang xem: phần mềm nào sau đây không phải là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

D. Microsoft Excel

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

Đáp án D.

Microsoft Excel ko nên là hệ cai quản trị hạ tầng tài liệu mối quan hệ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này là chính. Sau Khi tạo nên cấu tạo mang đến bảng thì:

A. Có thể ghi lại cấu tạo và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo kiểu mẫu căn vặn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 2:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Câu 3:

Hai bảng vô một CSDL mối quan hệ link cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

Xem thêm: f là gì trong vật lý

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Câu 4:

Cho số nhị phân 10001101, số thập phân tương tự là

A:141

B: 217

C: 215

D:218

Câu 5:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 6:

Phần mềm diệt virus là:

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm công cụ

C. Phần mềm ứng dụng

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

D. Phần mềm tiện ích