phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Đề bài

Em hãy trình diễn những vẹn toàn nhân thắng lợi của phụ thân chuyến kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 66, 67 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của phụ thân chuyến kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên

- Vua tôi căn nhà Trần đồng lòng kháng chiến

- Công cuộc sẵn sàng kháng chiến chu đáo, toàn vẹn về từng mặt mày trong phòng Trần.

Xem thêm: định luật hacđi vanbec phản ánh sự

- Có sự điều khiển tài tình trong phòng quân sự chiến lược thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua căn nhà Trần với kế hoạch, phương án chính đắn, tạo ra.

- Tinh thần mất mát, quyết đấu, quyết thắng của toàn dân tuy nhiên cốt cán là quân group căn nhà Trần.

Loigiaihay.com