phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 25,832

A. Phản ứng tôi vôi

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhóm than thở và củi;

C. Phản ứng phân bỏ đá vôi;

D. Phản ứng nhóm nhiên liệu.

Đáp án trúng là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhóm than thở củi, nhóm nhiên liệu đều giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt độ rời khỏi môi trường xung quanh Là phản xạ lan nhiệt độ.

Phản ứng phân bỏ đá vôi cần thiết cung ứng nhiệt độ nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng cung ứng nhiệt độ phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu nhiệt độ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính đổi thay thiên enthalpy của phản xạ theo dõi tích điện link trúng là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan nhiệt độ là gì?

A. Là phản xạ giải tỏa tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: dân tộc nào chiếm đa số ở trung quốc

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ giải tỏa ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng nhiệt độ.

Câu 4:

Xác ấn định đổi thay thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt độ tạo nên trở thành ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính đổi thay thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính đổi thay thiên enthalpy của phản xạ theo dõi tích điện link Lúc những hóa học ở hiện trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 4

D. Cả 3 hiện trạng bên trên.