phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Câu hỏi:

10/05/2020 67,158

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất

Đáp án chủ yếu xác

B. Dùng nhằm quản ngại lí độ cao thấp của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản ngại lí độ cao thấp của mảng

Chỉ số của mảng dùng để làm tham ô chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

   Đáp án: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhập tài liệu kể từ keyboard mang đến mảng A đem 10 thành phần là số vẹn toàn tao sử dụng mệnh lệnh này sau đây?

A. For i:=1 to tát 10 tự Readln(A[i]);

B. For i:= 1 to tát 10 tự Writeln(A[i]);

C. Dùng 10 mệnh lệnh Readln(A);

D. Cả (A), (B), (C) đều sai.

Câu 2:

Chọn câu tuyên bố chính về loại tài liệu của mảng?

A. cũng có thể sử dụng toàn bộ những loại tài liệu nhằm thực hiện loại tài liệu của mảng

B. Kiểu tài liệu của mảng chỉ hoàn toàn có thể là loại số vẹn toàn, số thực, loại logic, loại ký tự

C. Kiểu tài liệu của mảng là loại của những thành phần của mảng, là Integer hoặc Real

D. Kiểu tài liệu của mảng cần được khái niệm trước trải qua kể từ khóa VAR

Câu 3:

Khai báo mảng này là chính trong những khai báo sau đây:

A. var tuoi : array[1..15] of integer;

Xem thêm: ở nước ta hiện nay

B. var tuoi : array[1.5..10.5] of integer;

C. var tuoi : aray[1..15] of real;

D. var tuoi : array[1 … 15 ] of integer;

Câu 4:

Em nên chọn tuyên bố đúng lúc nói đến tài liệu loại mảng:

A. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần không tồn tại trật tự và từng thành phần đem và một loại dữ liệu

B. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần đem trật tự và từng một thành phần vô mảng hoàn toàn có thể đem những loại tài liệu không giống nhau

C. Dữ liệu loại mảng là giao hội những thành phần đem trật tự và từng thành phần đem và một loại dữ liệu

D. Tất cả ý bên trên đều sai

Câu 5:

Số thành phần vô khai báo bên dưới đó là bao nhiêu?

   Var hocsinh : array[12..80] of integer;

A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 6:

Cú pháp khai báo sản phẩm số này tại đây chính nhất?

A. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > .. < chỉ số đầu >] of < loại tài liệu >;

B. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối > ] of < loại tài liệu >;

C. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số cuối > : < chỉ số đầu > ] of < loại tài liệu >;

Xem thêm: khi con tu hú lớp 8

D. Var < thương hiệu sản phẩm số > : array [ < chỉ số đầu > .. < chỉ số cuối >] for < loại tài liệu >;