phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 294,433

A.  Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về mặt mũi tạo nên thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua quýt từng điểm vô kể từ ngôi trường rất có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên ổn chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua quýt từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ kể từ.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù cho tới kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tao vẽ bên trên ê một véctơ:

A.  Cường phỏng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm nào là vô kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác nào là tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: cách tính biểu đồ tròn

A.  Tương tác thân thiết nam châm hút với nam giới châm

B.   Tương tác thân thiết nam châm hút với dòng sản phẩm điện

C.   Tương tác thân thiết dòng sản phẩm năng lượng điện với dòng sản phẩm điện

D.  Tương tác thân thiết dòng sản phẩm năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A.  Tương tác thân thiết nhì dòng sản phẩm năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ thông về mặt mũi tạo nên thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua quýt từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm nào là vô kể từ ngôi trường tao cũng rất có thể vẽ được rất nhiều lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm đem chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm đem chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

Người tao quan sát kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều tuy vậy song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm hút đặt điều tuy vậy song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

Xem thêm: giải sgk văn 7 kết nối tri thức

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn đặt điều sát bên nó