phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu nào là tại đây không thể hiện tại sự di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính nước ta?

Xuất hiện tại những ngành công nghiệp trọng tâm.

B

Phân hóa phát hành Một trong những vùng nội địa.

C

Hình trở nên những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

D

Hình trở nên những vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện tại của di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt cty mới nhất Ra đời và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế trở nên tăng, công nghiệp khai quật hạn chế.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Trong điểm I, tỉ trọng ngành thủy sản đem Xu thế tăng bởi nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản đa dạng.

B

Trang vũ trang càng ngày càng được tân tiến.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu trái ngược kinh tế tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện tại của di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính ở VN là

A

các khu vực công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt cty mới nhất Ra đời và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế trở nên tăng, công nghiệp khai quật hạn chế.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành kinh tế tài chính và những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính then chốt.

Phát biểu nào là tại đây đích với di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính ở VN hiện tại nay?

A

Hình trở nên những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính.

B

Nhiều mô hình cty mới nhất Ra đời và cải tiến và phát triển.

C

Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt bởi Nhà nước quản ngại lí.

D

Tỉ trọng tâm công nghiệp và kiến thiết tăng.

Hạn chế lớn số 1 của việc phát triển kinh tế tài chính VN vô thời hạn qua quýt là

A

tăng trưởng tạm thời.

B

tăng trưởng với vận tốc đủng đỉnh.

C

tăng trưởng đa số theo gót chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều Một trong những ngành.

Việc hạn chế tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục tiêu mục tiêu đa số nào là sau đây?

A

Tạo rời khỏi nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp quý phái phát hành sản phẩm hoá.

Nguyên nhân thực hiện di chuyển tổ chức cơ cấu những bộ phận kinh tế tài chính ở VN đa số là do

A

nền kinh tế tài chính VN đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được cải tiến và phát triển kinh tế tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

D

phát triển nền kinh tế tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết vô quy trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá non sông là

A

tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

tăng làm việc đem trình độ chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của điểm kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện tại ở

A

đóng gom tối đa vô tổ chức cơ cấu GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng vô tổ chức cơ cấu GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính.

D

tỉ trọng vô tổ chức cơ cấu GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định toan.

Việc tạo hình những vùng động lực cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở VN nhằm mục tiêu mục tiêu đa số nào là sau đây?

Xem thêm: tả cảnh quê hương em lớp 5

A

Phát triển kinh tế tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển kinh tế tài chính và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và bảo đảm môi trường xung quanh.

Kết trái ngược nào là sau đó là lớn số 1 của quy trình tăng mạnh cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở nước ta?

A

Hình trở nên những vùng chuyên nghiệp canh và khu vực công nghiệp.

B

Hình trở nên những vùng động lực và khu vực technology cao.

C

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, phân hóa những vùng phát hành.

Khu vực kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng bởi nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

A

Khai thác đem hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của đa số tổ chức triển khai.

C

Tận dụng chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn.

Xu phía di chuyển tổ chức cơ cấu nền kinh tế tài chính theo gót cương vực ở VN không cần là

A

hình trở nên những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng kinh tế tài chính động lực, tạo hình vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

D

xây dựng những khu vực công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp đem quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng với điểm III (dịch vụ) vô tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính và khu đô thị cải tiến và phát triển.

B

Có những bước phát triển ở một trong những mặt mũi.

C

Dịch vụ góp phần nhỏ vô phát triển kinh tế tài chính.

D

Nhiều mô hình cty vừa được Ra đời.

Cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được di chuyển theo gót hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, hạn chế tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Thành phần kinh tế tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính nước ta?

D

Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm đặc trưng nào là tại đây không đích với việc di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo gót cương vực ở nước ta?

A

Xuất hiện tại những khu vực công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng kinh tế tài chính linh động.

C

Hình trở nên những vùng kinh tế tài chính trọng tâm.

D

Hình trở nên những vùng chuyên nghiệp canh nông nghiệp.

Hạn chế vô di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN thời hạn qua quýt là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế liên tiếp.

B

tốc phỏng di chuyển còn đủng đỉnh.

C

tỉ trọng cty hạn chế và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến thiết thấp.

Phát biểu nào là tại đây đích với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc phỏng di chuyển ra mắt còn đủng đỉnh.

B

Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: đề lý thpt quốc gia 2022

Đáp ứng không thiếu thốn sự cải tiến và phát triển non sông.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.