phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 295,987

A.  Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày tạo ra tính năng lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên ổn chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường nhưng mà ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ kể từ.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang đến kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tao vẽ bên trên bại liệt một véctơ:

A.  Cường phỏng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tao cũng hoàn toàn có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút từ trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để nhà nước quản lý xã hội

A.  Tương tác đằm thắm nam châm hút từ với nam giới châm

B.   Tương tác đằm thắm nam châm hút từ với loại điện

C.   Tương tác đằm thắm loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác đằm thắm loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Tương tác đằm thắm nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ thông về mặt mày tạo ra tính năng từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua chuyện từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tao cũng hoàn toàn có thể vẽ được rất nhiều lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút từ trực tiếp dẫn đến xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Người tao xem sét kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chão dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực tính năng lên một loại năng lượng điện không giống bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực tính năng lên một kim nam châm hút từ bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện hoạt động dọc từ nó

Xem thêm: văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống

D.  Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn bịa đặt cạnh bên nó