phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Khi nói đến khả năng chiếu sáng đơn sắc, tuyên bố này tại đây sai?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

Xem thêm: vai trò của không khí

Ánh sáng sủa đơn sắc khi truyền qua loa lăng kính không biến thành nghiền sắc, không biến thành thay đổi màu sắc tuy nhiên chỉ bị chếch. => Phát biểu sai là D. Ánh sáng sủa đơn sắc bị thay đổi màu sắc khi truyền qua loa lăng kính.

Chu Huyền (Tổng hợp)

các thắc mắc khác

  • Trong thử nghiệm kí thác trét sóng ở mặt mày nước, nhị mối cung cấp phối kết hợp giao động nằm trong trộn theo dõi phương trực tiếp đứng. lõi sóng truyền bên trên mặt mày nước với bước sóng λ. Tại mặt mày nước, M là vấn đề vô cùng đái kí thác trét cơ hội nhị mối cung cấp những khoảng chừng là $d_1$ và $d_2$. Công thức này sau .....
  • Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhị đầu đoạn mạch gốm năng lượng điện trở R vướng tiếp nối nhau với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch thứu tự là $Z_L$ và $Z$. Hệ số năng suất của đoạn mạch là cosφ. Công thức này tại đây đúng?
  • Khi một nhạc cụ vạc đi ra một âm cơ bạn dạng đem tần số $f_0$ thì nhạc cụ bại liệt mặt khác vạc đi ra hàng loạt những họa âm đem tần số $2f_0, 3f_0, 4f_0$... Họa âm loại nhị đem tần số là
  • Trong hệ SI, đơn vị chức năng của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện là
  • 3: Trong thử nghiệm Y-âng về kí thác trét khả năng chiếu sáng, nhị khe hẹp xa nhau một khoảng chừng a và cơ hội mùng để ý một khoảng chừng D. Chiếu sáng sủa những khe vì thế khả năng chiếu sáng đơn sắc đem bước sóng λ. Trên mùng, khoảng cách từ vựng trí đem vận sáng sủa cho tới vận trung tâm là
  • Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhị đầu đoạn mạch đem R, L, C vướng tiếp nối nhau thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch thứu tự là $Z_L$ và $Z_C$. Điện áp thân thuộc nhị đầu đoạn mạch sớm trộn rộng lớn độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch khi
  • Một con cái rung lắc đơn đem vật nhỏ lượng m đang được giao động điều tiết ở điểm đem vận tốc trọng ngôi trường g. Khi vật qua loa địa điểm đem li phỏng góc α thì bộ phận của trọng tải tiếp tuyến với tiến trình của vật có mức giá trị là $P_t = - mgα$. Đại lượng $P_t$ là
  • Hai giao động điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số đem trộn thuở đầu là $φ_1$ và $φ_2$. Hai giao động nằm trong trộn khi hiệu $φ_2 - φ_1$ có mức giá trị bằng
  • Trong nó học tập, tia này tại đây thông thường được dùng nhằm thanh trùng những công cụ phẫu thuật?
  • Trong sự truyền sóng cơ, vận tốc Viral giao động vô môi trường xung quanh được gọi là gì ?

đề trắc nghiệm cơ vật lý Thi mới mẻ nhất