phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Câu hỏi:

23/08/2019 42,204

A. Nhà nước và của toàn dân.

Bạn đang xem: phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Đáp án chủ yếu xác

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên.

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển dạy dỗ là sự việc nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là

A. nguyên tố ra quyết định nhằm cải cách và phát triển quốc gia.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ bạn dạng.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy ở VN là

A. nâng lên dân trí, đào tạo và giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: soạn bài câu cầu khiến lớp 8

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy.

C. nâng lên nắm rõ và nấc trải nghiệm văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền tiếp thu kiến thức trong cả đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người túng bấn sở hữu thời cơ được tiếp thu kiến thức.

C. tạo nên môi trường xung quanh mang đến công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiếp thu kiến thức của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải cách và phát triển dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy là triển khai nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

Xem thêm: hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.