phong trào cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Phong trào Cần Vương bùng phát vô thực trạng nào?

Bạn đang xem: phong trào cần vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 dựa vô sgk Lịch sử 11 trang 124, 125 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Hoàn cảnh bùng phát Phong trào Cần Vương:

Xem thêm: dân tộc nào chiếm đa số ở trung quốc

- Sau Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp tiếp tục hoàn thành xong về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước ta, thiết lập chính sách bảo lãnh ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Phái công ty chiến vô triều đình Huế, thay mặt là Tôn Thất Thuyết tiếp tục phế truất vứt những ông vua đằm thắm Pháp, đem Hàm Nghi đăng vương, kín đáo thi công tô chống, tích trữ bổng thảo và tranh bị.

- Đêm ngày 4 rạng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ mệnh lệnh tiến công Pháp bên trên bốt Mang Cá, toà Khâm sứ. Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi chạy rời khỏi tô chống Tân Sở (Quảng Trị).

Xem thêm: cảm nhận của em về bài thơ nói với con

- Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lôi kéo văn đằm thắm, sĩ phu, quần chúng toàn quốc đứng lên vì thế vua nhưng mà kháng chiến.

⟹ Phong trào Cần Vương bùng phát.

Loigiaihay.com