quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

Câu hỏi:

18/06/2022 3,986

Bạn đang xem: quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo

D. kinh chừng.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: D

Quy luật địa dù là sự việc phân hoá bám theo độ kinh của những bộ phận bất ngờ và cảnh sắc địa lí tuỳ bám theo cường độ xa xôi bờ hồ nước cho tới trung tâm châu lục.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với những quy luật địa lí cộng đồng của Trái Đất?

A. Các quy luật địa đới và phi địa đới không tồn tại hiệu quả riêng biệt rẽ.

B. Các quy luật địa đới và phi địa đới ra mắt đôi khi cùng nhau.

C. Mỗi quy luật với tầm quan trọng mấu chốt vào cụ thể từng tình huống rõ ràng.

D. Mỗi quy luật phân phối mạnh toàn bộ những phía trở nên tân tiến bất ngờ.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về những bộ phận bất ngờ của Trái Đất?

A. Thành phần nào là không tuân theo quy luật địa dù thì bám theo quy luật địa đới.

B. Thành phần nào là không tuân theo quy luật địa dù thì bám theo quy luật đai cao.

C. Thành phần nào là không tuân theo quy luật địa đới thì bám theo quy luật phi địa đới.

D. Thành phần nào là không tuân theo quy luật địa đới thì bám theo quy luật đai cao.

Câu 3:

Trong bất ngờ, một bộ phận thay cho thay đổi tiếp tục dẫn tới việc thay cho thay đổi của những bộ phận còn sót lại là bộc lộ của quy luật

A. thống nhất.

B. địa đới.

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

C. địa dù.

D. đai cao.

Câu 4:

Quy luật phi địa đới là quy luật phân bổ của những đối tượng người dùng địa lí không theo

A. vĩ chừng.

B. đại dương.

C. địa hình.

D. lục địa.

Câu 5:

Theo phía kể từ xích đạo về cực kỳ, những group khu đất phân bổ bám theo trật tự nào là sau đây?

A. Đất pốt dôn, đài vẹn toàn, đen kịt, xám.

B. Đất xám, pốt dôn, đài vẹn toàn, đen kịt.

C. Đất đen kịt, xám, pốt dôn, đài vẹn toàn.

D. Đất pốt dôn, đài vẹn toàn, đen kịt, xám.

Câu 6:

Các đới nhiệt độ bên trên Trái Đất kể từ Xích đạo về cực kỳ bám theo trật tự nào là sau đây?

A. Nhiệt đới, cận xích đạo, cận cực kỳ.

B. Xích đạo, nhiệt đới gió mùa, ôn đới, cực kỳ.

C. Nhiệt đới, xích đạo, ôn đới, cực kỳ.

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

D. Cận sức nóng, cận xích đạo, cận cực kỳ.