sách giáo khoa hóa 12

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 12: bên trên đây

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách giáo khoa hóa 12

Giới thiệu: Sách giáo khoa Hóa học tập lớp 12 bao gồm những bài bác sau:

Xem thêm: câu kể ai là gì

MỤC LỤC

 • Este
 • Lipit
 • Khái niệm về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp
 • Luyện tập dượt : Este và hóa học béo
 • Glucozơ
 • Saccarozơ, tinh ranh bột và xenlulozơ
 • Luyện tập: Cấu tạo ra và đặc thù của cacbohiđrat
 • Thực hành : Điều chế, đặc thù hoá học tập của este và cacbohiđrat
 • Amin
 • Amino axit
 • Peptit và protein
 • Luyện tập: Cấu tạo ra và đặc thù của amin, amino axit và protein
 • Đại cương về polime
 • Vật liệu polime
 • Luyện tập: Polime và vật tư polime
 • Thực hành : Một số đặc thù của protein và vật tư polime
 • Vị trí của sắt kẽm kim loại vô bảng tuần trả và cấu trúc của kim loại
 • Tính hóa học của sắt kẽm kim loại. Dãy năng lượng điện hoá của kim loại
 • Hợp kim
 • Sự làm mòn kim loại
 • Điều chế kim loại
 • Luyện tập: Tính hóa học của kim loại
 • Luyện tập dượt : Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loại
 • Thực hành : Tính hóa học, pha chế sắt kẽm kim loại, sự làm mòn kim loại
 • Kim loại kiểm và thích hợp hóa học cần thiết của sắt kẽm kim loại kiềm
 • Kim loại kiềm thổ và thích hợp hóa học cần thiết của sắt kẽm kim loại kiềm thổ
 • Nhôm và thích hợp hóa học của nhôm
 • Luyện tập: Tính hóa học của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và thích hợp hóa học của chúng
 • Luyện tập: Tính hóa học của nhôm và thích hợp hóa học của nhôm
 • Thực hành: Tính hóa học của natri, magie, nhôm và thích hợp hóa học của chúng
 • Sắt
 • Hợp hóa học của sắt
 • Hợp kim của sắt
 • Crom và thích hợp hóa học của Crom
 • Đồng và thích hợp hóa học của đồng
 • Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
 • Luyện tập dượt : Tính hóa học hoá học tập của Fe và thích hợp hóa học của sắt
 • Luyện tập dượt : Tính hóa học hoá học tập của Crom, đồng và thích hợp hóa học của chúng
 • Thực hành: Tính hóa học hoá học tập của Fe, đồng và những thích hợp hóa học của Fe, Crom
 • Nhận biết một vài ion vô dung dịch
 • Nhận biết một vài hóa học khí
 • Luyện tập: Nhận biết một vài hóa học vô cơ
 • Hoá học tập và yếu tố cải tiến và phát triển kinh tế
 • Hoá học tập và yếu tố xã hội
 • Hoá học tập và yếu tố môi trường

Xem tăng những sách tìm hiểu thêm liên quan:

 • Giải Hóa Học Lớp 12
 • Sách giáo khoa chất hóa học nâng lên lớp 12
 • Giải Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

--Chọn Bài--

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta phấn khởi lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ mẫu mã nào!

Tải xuống

Tác giả

Bình luận