sách giáo khoa tiếng anh

VIETNAMESE

sách giáo khoa

Bạn đang xem: sách giáo khoa tiếng anh

sách học

Sách giáo khoa là những tư liệu dạy dỗ được design và biên soạn nhằm dùng nhập quy trình giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức bên trên những ngôi trường học tập. Chúng thông thường được dùng nhằm cung ứng kỹ năng và vấn đề cơ phiên bản trong những môn học tập như toán học tập, ngữ văn, khoa học tập, lịch sử hào hùng và nhiều môn học tập không giống.

1.

Xem thêm: tả cái cặp lớp 3

Sách giáo khoa cung ứng những lý giải và ví dụ rõ nét sẽ giúp đỡ học viên hiểu những định nghĩa phức tạp.

The textbook provided clear explanations and examples to tát help students understand complex concepts.

2.

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

Cô ấy khắc ghi những điểm cần thiết nhập sách giáo khoa và chú giải bên mép.

She highlighted important points in the textbook and took notes in the margins.

Chúng tớ nằm trong học tập một số trong những kể từ vựng giờ Anh ngay sát nghĩa nhau như textbook, curriculum, syllabus nha! - textbook: (sách giáo khoa) An introductory textbook on geometry generally begins with basic definitions. (Sách giáo khoa nhập môn về hình học tập thông thường chính thức với những khái niệm cơ phiên bản.) - curriculum (chương trình giảng dạy): What subjects does your curriculum include? (Chương trình giảng dạy dỗ của người sử dụng bao gồm những môn nào?) - syllabus (đề cương môn học): How can computer skills be integrated into the syllabus? (Làm thế nào là nhằm tích thích hợp những kĩ năng tin cẩn học tập nhập đề cương môn học?)