sản phẩm của pha sáng

Câu hỏi:

23/03/2020 44,642

Bạn đang xem: sản phẩm của pha sáng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Pha sáng sủa của quang quẻ ăn ý là trộn gửi hóa tích điện của độ sáng Mặt Trời đã và đang được diệp lục hít vào trở nên tích điện của những link chất hóa học nhập ATP và NADPH → Sản phẩm của trộn sáng sủa bao gồm ATP, NADPH và O2 (có xuất xứ kể từ quy trình quang quẻ phân li nước).

Sản phẩm của trộn sáng sủa là gì (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxi nhập quang quẻ ăn ý sở hữu xuất xứ kể từ đâu?

Câu 2:

Nêu định nghĩa và ĐK cần phải có của trộn sáng sủa nhập quang quẻ ăn ý.

Câu 3:

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

Pha sáng sủa quang quẻ ăn ý hỗ trợ mang lại trộn tối thành phầm nào là sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng độ sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Câu 4:

Giai đoạn quang quẻ ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 ở cây mía là quy trình nào là sau đây?

   A - Quang phân li nước

   B - Chu trình Canvin

   C - Pha sáng sủa.

   D - Pha tối.

Câu 5:

Những ăn ý hóa học nào là đem tích điện độ sáng nhập trộn tối nhằm đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?

Câu 6:

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

Quan sát những hình 9.2, 9.3 và 9.4, nêu sự giống như nhau và không giống nhau Một trong những tuyến phố C3, C4 và tuyến phố CAM.