sinh sản vô tính gặp ở

Câu hỏi:

03/08/2019 10,496

A. phần lớn loại động vật hoang dã sở hữu tổ chức triển khai thấp

Bạn đang xem: sinh sản vô tính gặp ở

Đáp án chủ yếu xác

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật sở hữu xương sống

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko trúng với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định lăm le về mặt mũi DT qua loa những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có tài năng thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vô tính giản dị và đơn giản nhất ở động vật hoang dã là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ vừa vặn sở hữu ở động vật hoang dã ko xương sinh sống vừa vặn ở động vật hoang dã sở hữu xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

Xem thêm: hằng đẳng thức số 2

D. Phân đôi

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ vì chưng mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ vì chưng mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt đại dương sinh đẻ vì chưng mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến đổi hình sinh đẻ vì chưng phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ vì chưng phân song và trinh bạch sinh

(6) ong sinh đẻ vì chưng mẫu mã trinh bạch sinh

Tính trúng (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 5:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra duy nhất thành viên như thể bản thân, không tồn tại sự phối hợp đằm thắm tinh dịch và trứng

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào trong 1 tế bào trứng đang được lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải cách và phát triển trở thành phôi rồi cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng đang được lấy mất mặt nhân, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải cách và phát triển trở thành phôi rồi cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào trong 1 tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải cách và phát triển trở thành phôi rồi cải cách và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: toán 10 tập 2 kết nối tri thức

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng và đã được ghép nhân cải cách và phát triển trở thành phôi rồi cải cách và phát triển trở thành khung hình mới