sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

  1. Lớp 12

  2. Sơ trang bị khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần vạc vấn đề gồm:

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần Thị Mai Chi


Sơ trang bị khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần vạc vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

C

6 khối

D

7 khối

Chủ đề liên quan

Khối trước tiên vô phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông là:

A

Nhận vấn đề

B

Nguồn vấn đề

C

Xử lí tin yêu

D

Đường truyền

Một khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

A

Phần vạc vấn đề.

B

Phát và truyền vấn đề.

C

Phần thu vấn đề.

D

Phát và thu vấn đề.

Cường chừng tiếng động vô máy tăng âm vì thế khối nào là ra quyết định ?

A

Mạch khuyếch đại hiệu suất

B

Mạch trung lừa lọc kích

C

Mạch âm sắc

D

Mạch chi phí khuyếch đại

Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất vô máy tăng âm là:

A

Tín hiệu âm tần

B

Tín hiệu cao tần

C

Tín hiệu trung tần

D

Tín hiệu nước ngoài sai

Đặc điểm của tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán công suất:

A

Cùng tần số

B

Cùng biên chừng

C

Cùng trộn

D

Cùng tần số, biên độ

Ở mạch khuếch tán hiệu suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng

A

Mạch sinh hoạt vô nửa chu kỳ luân hồi

B

Mạch vẫn sinh hoạt bình thường

C

Mạch ngừng sinh hoạt

D

Tín hiệu ko được khuyếch đại

Chọn đáp án sai vô tính năng những khối vô máy tăng âm:

A

Khối mạch vào: tiêu thụ tín hiệu cao tần

B

Khối mạch chi phí khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua loa mạch vô đem biên chừng vô cùng nhỏ nên cần thiết khuyếch đại cho tới một trị số chắc chắn.

C

Khối mạch âm sắc: dùng để làm kiểm soát và điều chỉnh chừng trầm, bổng của tiếng động.

D

Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn để mang đi ra loa.

Mạch nào là tại đây ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Mạch tạo nên xung

B

Tín hiệu giao phó thông

C

Báo hiệu và đảm bảo năng lượng điện áp

D

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

Phân loại mạch năng lượng điện tử theo đòi tính năng và trách nhiệm thì có:

A

2 loại mạch

B

3 loại mạch

C

4 loại mạch

D

5 loại mạch

Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử đem tính năng thay cho thay đổi …... của những ……

Xem thêm: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

A

tín hiệu - tần số

B

biên chừng - tần số

C

trạng thái – tín hiệu

D

đối tượng - tín hiệu

Mạch tinh chỉnh tín hiệu đơn giản và giản dị thông thường đem sơ trang bị nguyên vẹn lí dạng:

A

Nhận mệnh lệnh Xử lí Tạo xung Chấp hành

B

Nhận mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành

C

Đặt mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Ra chuyên chở

D

Nhận mệnh lệnh Xử lí thay đổi Thực hành

Động cơ nào là đem vũ khí kiểm soát và điều chỉnh vận tốc, trong những mô tơ sau :

A

Máy bơm nước.

B

Tủ rét.

C

Quạt bàn.

D

Máy giũa.

Phương pháp tinh chỉnh vận tốc của mô tơ năng lượng điện xoay chiều một trộn đích thị là:

A

Thay thay đổi vị trí stato

B

Thay thay đổi Roto

C

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

D

Điều khiển tần số dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào động cơ

Hiện ni cách thức thường được sử dụng nhằm tinh chỉnh vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chạc Stator

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Để tinh chỉnh vận tốc mô tơ một trộn rất có thể dùng phương pháp:

A

Thay thay đổi số vòng chạc của Stato

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Điều khiển tần số mối cung cấp năng lượng điện đi vào mô tơ

D

Cả 3 phương pháp

Triac vô mạch tinh chỉnh thực hiện thay cho thay đổi vận tốc mô tơ nhờ :

A

Tăng, rời thời hạn dẫn

B

Tăng, rời trị số dòng sản phẩm điện

C

Tăng, rời trị số năng lượng điện áp

D

Tăng, rời tần số mối cung cấp điện

Hiện ni cách thức thường được sử dụng nhằm tinh chỉnh vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chạc Stator

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở:

A

Môi ngôi trường truyền tin yêu

B

Mã hoá tin yêu

C

Xử lý tin yêu

D

Nhận thông tin

Hãy lựa chọn đáp án sai

A

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống viễn thông.

B

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống người sử dụng những giải pháp nhằm thông tin lẫn nhau những vấn đề quan trọng.

C

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền những vấn đề ra đi vị sóng vô tuyến năng lượng điện.

D

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền thông tin lẫn nhau qua loa đài truyền hình.

Sơ trang bị khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần vạc vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

D

7 khối