số thập phân bằng nhau

Tổng phù hợp đề ganh đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân viết lách bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì Lúc quăng quật chữ số 0 cơ cút, tớ được một trong những thập phân vì chưng nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Xem thêm: đạo hàm e mũ x

Video chỉ dẫn giải

Hãy viết lách tăng những chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng đem số chữ số đều bằng nhau (đều đem thân phụ chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu viết lách tăng chữ số \(0\) nhập ở bên phải phần thập phân của một trong những thập phân thì được một trong những thập phân vì chưng nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi viết lách số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, các bạn Lan viết lách : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); các bạn Mỹ viết lách : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); các bạn Hùng viết lách : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai viết lách đích, ai viết lách sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một trong những thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong ở bên phải phần thập phân thì Lúc quăng quật chữ số 0 cơ cút, tớ được một trong những thập phân vì chưng nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan viết lách đích.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ viết lách đích.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng viết lách sai.