suất điện động cảm ứng là suất điện động

Câu hỏi:

09/10/2019 69,580

A. sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

Bạn đang xem: suất điện động cảm ứng là suất điện động

Đáp án chủ yếu xác

B. sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch kín.

C. được sinh vì chưng nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vì chưng dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Đáp án A

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động sinh rời khỏi dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. dòng sản phẩm năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. dòng sản phẩm năng lượng điện hạn chế nhanh

C. dòng sản phẩm năng lượng điện biến đổi thiên nhanh

D. dòng sản phẩm năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nhân tố nào là sau đây?

A. góc tạo nên vì chưng pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. kích cỡ chạm màn hình từ

C. nhiệt độ phỏng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập mạch kín tỉ trọng với

A. năng lượng điện trở của mạch.

Xem thêm: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

B. kích cỡ kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc biến đổi thiên kể từ trải qua mạch ấy.

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập một mạch kín được xác lập theo đòi công thức:

A. eC = tϕ

B. eC = ϕt

C. eC = ϕt

D. eC =- ϕt

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập chính chiều dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình Khi mang lại nam châm từ dịch gửi lại ngay sát hoặc rời khỏi xa vời vòng chạc kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ nhập một mạch năng lượng điện vì thế chính vì sự đổi khác của dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch cơ tạo nên được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi vì thế hiện tượng kỳ lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là 1 trong những tình huống đặc trưng của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: toán lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.