take up nghĩa là gì

Bản dịch của "take up" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: take up nghĩa là gì

Bản dịch

EN

take up sth {động từ} [thành ngữ]

volume_up

bắt đầu làm việc như một thói quen hoặc thú vui

bắt đầu vị trí mới trong công việc

EN

take up one's time {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "take up" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take up sth

bắt đầu thao tác làm việc gì như 1 thói thân quen hoặc thú vui sướng

Xem thêm: sách giáo khoa cánh diều

to take up sth

bắt đầu địa điểm mới nhất nhập việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take up" nhập một câu

It may take up đồ sộ several months, however, for this đồ sộ happen.

They take up base in an underground hideout in the sewers.

Larger ones can take up đồ sộ two years.

While there, she had a seminal moment that turned her đồ sộ feminism and inspired her đồ sộ take up performing.

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

Most eggs hatch within the next three days, but some may take up đồ sộ one month.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "take up":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take up" nhập giờ đồng hồ Việt