than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Câu hỏi:

17/04/2023 1,414

C. năng lượng.

Bạn đang xem: than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Đáp án chủ yếu xác

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí công nghiệp. 

Cách giải: 

Than đá là thành phầm của ngành công nghiệp tích điện. 

Chọn C. 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho thấy hồ nước này tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

A. Biển Lạc.    

B. Hồ Phú Ninh. 

C. Biển Hồ.  

D. Hồ Sông Hinh.

Câu 2:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng vào lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

A. Việt Nam tăng chậm trễ rộng lớn In-đô-nê-xi-a.       

B. In-đô-nê-xi-a tăng thời gian nhanh rộng lớn Lào.

C. Thái Lan tăng chậm trễ rộng lớn Việt Nam

D. Lào tăng thời gian nhanh rộng lớn Thái Lan

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Các ngành công nghiệp trọng tâm, cho thấy nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện này với năng suất lớn số 1 trong số xí nghiệp sau đây? 

Xem thêm: giải vở bài tập vật lý 9

A. Ninh Bình.   

B. Na Dương.     

C. Uông Tắc.       

D. Phả Lại

Câu 4:

Vùng nhiệt độ Nam Sở với nhiệt độ phỏng khoảng năm cao hơn nữa vùng nhiệt độ Đông Bắc Bộ  hầu hết do 

A. gió mùa Tây Nam tác động mạnh, đồng bởi vì rộng lớn, với những vùng trũng. 

B. bờ biển cả lâu năm, không ở gần chí tuyến, chịu đựng hiệu quả của Tín phong cung cấp cầu Bắc. 

C. chịu hiệu quả của gió máy tây-nam, không tồn tại mùa ướp đông, vùng biển cả rộng lớn. 

D. địa hình thấp, ko chịu đựng hiệu quả của gió mùa rét Đông Bắc, ngay gần xích đạo. 

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  bởi vì sông Hồng, cho thấy vị trí này tại đây với quặng đồng? 

A. Cẩm Phả.  

B. Sơn Động.  

C. Na Dương.      

D. Tốc Tát.

Câu 6:

Cho biểu đồ:

Theo biểu trang bị, đánh giá này tại đây chính về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty năm 2020 ví Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?  (ảnh 1)

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Số liệu theo đòi Niên giám đo đếm VN 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo biểu trang bị, đánh giá này tại đây chính về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty năm 2020 ví Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin? 

A. Phi-lip-pin tăng thấp hơn In-đô-nê-xi-a.  

B. In-đô-nê-xi-a tăng chậm trễ rộng lớn Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a tăng cuống quýt nhị phen Phi-lip-pin.

D. In-đô-nê-xi-a rời và Phi-lip-pin tăng.

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang Vùng Đông Nam Sở, Vùng Đồng bởi vì sông Cửu  Long, cho thấy tỉnh này tại đây với cửa ngõ sông sụp đổ rời khỏi biển? 

A. Đồng Tháp.

B. Trà Vinh.        

C. Hậu Giang.    

Xem thêm: đề thi toán vào 10

D. An Giang.