theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(lapro.edu.vn)

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy tấp tểnh nguyên lý, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

* Nguyên tắc quăng quật phiếu

1. Mỗi cử tri sở hữu quyền quăng quật một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và quăng quật một phiếu bầu đại biểu Hội đồng dân chúng tương ứng với mỗi cung cấp Hội đồng dân chúng.

2. Cử tri cần tự động bản thân, cút bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; Khi bầu cử cần xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động ghi chép được phiếu bầu thì nhờ người không giống ghi chép hộ, tuy nhiên cần tự động bản thân quăng quật phiếu; người ghi chép hộ cần bảo đảm an toàn kín đáo phiếu bầu của cử tri. Trường hợp ý cử tri vì thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm nhập hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri đau đớn nhức, già cả yếu hèn, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới vị trí ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời giam cầm, người đang được chấp hành phương án đi vào hạ tầng dạy dỗ đề xuất, hạ tầng cai nghiện đề xuất tuy nhiên trại tạm thời giam cầm, hạ tầng dạy dỗ đề xuất, hạ tầng cai nghiện đề xuất ko tổ chức triển khai chống bỏ thăm riêng biệt hoặc cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời lưu giữ tận nơi tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời giam cầm, mái ấm tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ đề xuất, hạ tầng cai nghiện đề xuất nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử.

5. Khi cử tri ghi chép phiếu bầu, không một ai được coi, cho dù là member Tổ bầu cử.

6. Nếu ghi chép hư hỏng, cử tri sở hữu quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

7. Khi cử tri bỏ thăm xong xuôi, Tổ bầu cử sở hữu trách móc nhiệm đóng góp vệt “Đã quăng quật phiếu” nhập thẻ cử tri.

Xem thêm: câu trần thuật là gì

8. Mọi người cần tuân theo đuổi nội quy chống bỏ thăm.

* Thời lừa lọc quăng quật phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình khu vực, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể ra quyết định cho tới chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết cổ động muộn rộng lớn tuy nhiên ko được quá 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước Khi bỏ thăm, Tổ bầu cử cần đánh giá hòm phiếu trước việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm cần được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện con gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải khởi tạo tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, đúng lúc report cho tới Ban bầu cử, bên cạnh đó cần sở hữu những phương án quan trọng nhằm việc bỏ thăm được nối tiếp.

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 nhập 0 tiến công giá

Click nhằm reviews bài bác viết

Xem thêm: thì quá khứ hoàn thành