thời tiết gia lai hôm nay

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Gia Lai

Bạn đang xem: thời tiết gia lai hôm nay

Thời tiết hiện tại tại

Cập nhật: 7h 24/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 22°C

 • Thời tiết

  : Có mưa rào

 • Độ ẩm

  : 97

 • Hướng gió

  : Gió tây-nam - tốc độ: 2 m/s

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 24/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 28°C

 • Độ ẩm

  : 74

 • Hướng gió

  : tốc độ: 4m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 24/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 21°C

 • Độ ẩm

  : 98

 • Hướng gió

  : tốc độ: 6m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ sáu 25/08/2023

29°C

22°C

 73°%

5m/s

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 26/08/2023

28°C

22°C

 55°%

Xem thêm: phát triển bền vững là gì

6m/s

Có mây, đem mưa rào

Chủ nhật 27/08/2023

28°C

22°C

 45°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 28/08/2023

28°C

22°C

 84°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 29/08/2023

27°C

22°C

 96°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ tư 30/08/2023

26°C

22°C

 100°%

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ năm 31/08/2023

25°C

22°C

 96°%

Nhiều mây, đem mưa dông

Thứ sáu 01/09/2023

24°C

21°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Thứ bảy 02/09/2023

24°C

21°C

 92°%

Có mây, đem mưa rào và dông

Xem thêm: khái niệm biến đổi khí hậu

Biểu vật dụng sức nóng chừng 10 ngày qua