thời tiết nam định hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Nam Định

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 7h 30/08/2023

  • Thời tiết

    : Ít mây, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió tây-bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ năm 31/08/2023

33°C

25°C

 0°%

4m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

33°C

24°C

 2°%

5m/s

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

34°C

25°C

 8°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

26°C

 24°%

Xem thêm: cách tính điểm trung bình môn

Ít mây, ko mưa

Thứ nhị 04/09/2023

34°C

26°C

 35°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

34°C

26°C

 41°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

34°C

26°C

 61°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

34°C

28°C

 65°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

34°C

28°C

 65°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: cách tính đường kính hình tròn

Biểu đồ vật sức nóng chừng 10 ngày qua