thuật ngữ quan hệ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Mã câu hỏi: 4285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: phân tử khối của brom

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: cho hình chữ nhật abcd

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Mô hình phổ cập nhằm xây cất CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng để làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?
  • Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:
  • Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?
  • Thuật ngữ quan tiền hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ nằm trong tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng trọn vẹn thực thể (ràng buộc khoá)?
  • Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ links cùng nhau thông qua: