tỉ lệ bản đồ lớp 4

Toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng là bài học kinh nghiệm mang tính chất thực tiễn nhập công tác đái học tập.

Toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ là bài học kinh nghiệm mang tính chất thực tiễn nhập công tác đái học tập. Sau trên đây, Vuihoc.vn tiếp tục share định nghĩa và những dạng bài xích tập dượt về tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng nhằm những bậc bố mẹ và những con cái xem thêm.

Bạn đang xem: tỉ lệ bản đồ lớp 4

1. Khái niệm tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Khái niệm tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

2. Các dạng toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

2.1. Dạng 1: Tìm khoảng cách thực địa lúc biết tỉ lệ thành phần và khoảng cách phiên bản đồ 
 

Dạng 1: Tìm khoảng cách thực tế

2.2. Tìm chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng lúc biết chừng nhiều năm thực địa và tỉ lệ

2.3. Tính tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng lúc biết chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng và thực tế

Dạng 3: Tính tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

3. Bài tập dượt thực hành thực tế toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

3.1. Bài tập

Bài 1: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 2000 khoảng cách thân ái nhị TP.HCM A và TP.HCM B là 10cm. Tính khoảng cách nhị TP.HCM cơ ngoài thực tế?

Bài 2: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 30000 con phố CD có tính nhiều năm 4cm. Tính chừng nhiều năm con phố CD bên trên thực tế?

Bài 3: Dòng sông có tính nhiều năm 6km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 100000 thì dòng sản phẩm sông nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài 4: Hai tỉnh Hà Giang và Cao bằng phẳng xa nhau chừng 30km. Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 10000 thì dòng sản phẩm sông nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài 5: Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 300 chiều nhiều năm hình chữ nhật là 6cm, chiều rộng lớn là 2cm. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ ngoài thực tiễn.

Bài 6: Tính tỉ lệ thành phần phiên bản đồ dùng biết phần đường AB có tính nhiều năm thực tiễn 30m và chừng nhiều năm bên trên phiên bản đồ dùng là 3cm. 

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ

Bài 1:

Khoảng cơ hội nhị TP.HCM A và B ngoài thực tiễn là:

10 x 2000 = 20000 (cm) = 200 (m)

Đáp số: 200m

Bài 2:

Độ nhiều năm con phố CD bên trên thực tiễn là:

30000 x 4 = 120000 (cm) = 1200 (m)

Đáp số: 1200m

Bài 3:

Đổi 6km = 600000cm

Xem thêm: đề thi toán vào 10 năm 2020

Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 100000 thì chừng dông dài sông là:

600000 : 100000 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm

Bài 4: 

Đổi 30km = 3000000cm

Trên phiên bản đồ dùng tỉ lệ thành phần 1 : 10000 thì chừng dông dài sông là:

3000000 : 10000 = 300 (cm)

Đáp số: 300cm

Bài 5:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

6 x 300 = 1800 (cm) = 18 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ngoài thực tiễn là:

2 x 300 = 600 (cm )= 6 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 x 6 = 108 (m2)

Đáp số: 108m2

Bài 6: 

Đổi 30m = 3000cm

Tỉ lệ phiên bản đồ dùng là:

Xem thêm: tâm đường tròn nội tiếp

3 : 3000 = 1 : 1000

Đáp số: 1 : 1000

Như vậy, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu về toán lớp 4 tỉ lệ thành phần phiên bản đồ. Hãy rèn luyện thiệt nhiều và mong chờ bài học kinh nghiệm tiếp sau kể từ Vuihoc.vn nhé!