tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 2


Danh kể từ kiểm điểm được là danh kể từ chỉ những vật thể, thế giới, ý niệm,... riêng biệt lẻ rất có thể kiểm điểm được.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 17 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) The apples look very fresh. (Những trái khoáy táo nom thiệt tươi tắn.)

     I lượt thích apples. (Mình quí táo.)

b) How many apples bởi you eat every day? (Mỗi ngày các bạn ăn từng nào trái khoáy táo?)

     Two. I'm thirsty. Where can we get some drinks?

    (Hai. Mình khát nước. Chúng tao rất có thể mua/lấy đồ uống ở đâu?)

    They're over there. (Chúng ở đằng cơ.)

c)  Do you lượt thích milk, Mai? (Bạn sở hữu quí sữa ko, Mai?)

     Yes, I bởi. It's my favourite drink. (Mình sở hữu. Nó là đồ uống yêu thương quí của tớ.)

d) How much milk bởi you drink every day? (Mỗi ngày các bạn nốc bao nhiếu sữa?)

    Two glasses. (Hai ly.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

 

Phương pháp giải:

How many + danh kể từ kiểm điểm được, số nhiều

How much + danh kể từ ko kiểm điểm được

- Danh kể từ kiểm điểm được là danh kể từ chỉ những vật thể, thế giới, ý niệm,... riêng biệt lẻ rất có thể kiểm điểm được.

Ex: table (cái bàn), chair (cái ghế), notebook (quyển vở), pupil (học sinh), cát (con mèo), táo (táo), banana (quả chuối), sausage (xúc xích),...

- Danh kể từ ko kiểm điểm được là danh kể từ chỉ những vật liệu, hóa học lỏng, những định nghĩa trừu tượng và những vật tuy nhiên tất cả chúng ta coi như 1 khối ko thể tách tách.

Ex: wood (gỗ), water (nước), milk (sữa), rice (gạo, cơm), news (tin tức), work (công việc),...

Lời giải chi tiết:

a) How many bananas bởi you eat every day? - I eat three bananas.

(Mỗi ngày các bạn ăn từng nào trái khoáy chuối? - Tôi ăn thân phụ trái khoáy chuối.)

b) How much rice bởi you eat every day? - I eat four bowls.     

(Mỗi ngày các bạn ăn từng nào cơm? - Tôi ăn tư chén/bát.)

c) How many sausages bởi you eat every day? - I eat two sausages.

(Mỗi ngày các bạn ăn từng nào xúc xích? - Tôi ăn nhị cái xúc xích.)

d) How much water bởi you drink every day? - I drink three bottles.

(Mồi ngày các bạn nốc từng nào nước? - Tôi nốc thân phụ chai.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thực phẩm và đồ uống mỗi ngày của chúng ta.

How many/much... bởi you eat/drink every day?

(Mồi ngày các bạn ăn/uống từng nào...?)

I eat/drink...

(Tôi ăn/uống...)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b.) 

1. How many bananas does Tony eat every day?

a. One.

b. Two.

c. Three.

2. How much rice does Nam eat every day?

a. Two bowls.

b. Three bowls.

c. Four bowls.

3. How much water does Mai drink every day?

a. Three bottles.

b. Four bottles.

c. Five bottles.

4. How many sausages does Tom eat every day?

a. One.

b. Two.

c. Three.

Phương pháp giải:

 Audio script:

1. Mai: What fruit bởi you lượt thích best, Tony?

    Tony: Bananas. I eat bananas every day.

     Mai: How many bananas bởi you eat every day?

    Tony: Two.

2. Linda: What's your favourite food, Nam?

    Nam: Rice with fish or soup.

    Linda: How much rice bởi you eat every day?

    Nam: I eat four bowls.

    Linda: Wow! That's a lot!

3. Peter: What is your favourite drink, Mai?

    Mai: Water.

   Peter: How much water bởi you drink every day?

   Mai: Four bottles.

4. Hoa: Do you lượt thích sausages, Tom?

   Tom: Yes, of course. I lượt thích them very much.

   Hoa: How much sausages bởi you eat every day?

   Tom: Two. How about you? 

   Hoa: I don't lượt thích sausages.  

Tạm dịch: 

1. Mai: Cậu quí loại trái khoáy nào là nhất vậy Tony?

    Tony: Chuối. Mình ăn chuối thường ngày luôn luôn.

     Mai: Cậu ăn từng nào trái khoáy chuối từng ngày?

    Tony: 2 trái khoáy.

2. Linda: Đồ ăn yêu thương quí của cậu là gì vậy Nam?

    Nam: Cơm với cá hoặc canh.

Xem thêm: hình học không gian lớp 11

    Linda: Cậu ăn từng nào cơm trắng thường ngày vậy?

    Nam: Mình ăn 4 chén.

    Linda: Ồ! phần lớn thiệt đấy!

3. Peter: Đồ nốc yêu thương quí của cậu là gì vậy Mai?

    Mai: Nước thanh lọc.

   Peter: Cậu nốc từng nào nước thường ngày vậy?

   Mai: 4 chai á.

4. Hoa: Cậu sở hữu quí xúc xích ko Tom?

   Tom: Có chứ, tất yếu rồi. Mình cực kỳ quí luôn luôn.

   Hoa: Cậu ăn từng nào cái thường ngày thế?

   Tom: 2 cái. Còn cậu thì sao?

   Hoa: Mình ko quí ăn xúc xích.

Lời giải chi tiết:

1. b

How many bananas does Tony eat every day? - Two. 

(Mỗi ngày Tony ăn từng nào trái khoáy chuối? - Hai.)

2. c

How much rice does Nam eat every day? - Four. 

(Mỗi ngày Nam ăn từng nào cơm? - Bốn chén/ chén.)

3. b

How much water does Mai drink every day? - Four. 

(Mỗi ngày Mai nốc từng nào nuớc? - Bốn chai.)

4. b

How many sausages does Tom eat every day? - Two. 

(Mỗi ngày Tom ăn từng nào xúc xích? - Hai cái.)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

milk

how much

shouldn’t

healthy

how many

Mai: What bởi you usually have for breakfast?

Tom: Some bread with butter, sausages, eggs, chocolate and milk.

Mai: (1) ______ sausages and eggs bởi you have?

Tom: I usually have two sausages and one egg.

Mai: (2) ______ chocolate bởi you eat?

Tom: One or two bars.

Mai: And how much (3) ______ bởi you drink?

Tom: A big glass.

Mai: You (4) ______ eat too many sausages and chocolate bars.

Tom: Why not?

Mai: Because they're not very (5) ______.

Lời giải chi tiết:

(1)   how many (2) how much (3) milk (4) shouldn't  (5) healthy

Đoạn đối thoại trả chỉnh:

Mai: What bởi you usually have for breakfast?

Tom: Some bread with butter, sausages, eggs, chocolate and milk.

Mai: How many sausages and eggs bởi you have?

Tom: I usually have two sausages and one egg.

Mai: How much chocolate bởi you eat?

Tom: One or two bars.

Mai: And how much milk bởi you drink?

Tom: A big glass.

Mai: You shouldn’t eat too many sausages and chocolate bars.

Tom: Why not?

Mai: Because they're not very healthy.

Tạm dịch:

Mai: Quý khách hàng thông thường bữa sớm với gì? 

Tom: Một không nhiều bánh mỳ với bơ, xúc xích, trứng, sô cô la và sữa.

Mai: Quý khách hàng thông thường ăn từng nào xúc xích và trứng?

Tom: Tôi thông thường ăn nhị xúc xích và một trái khoáy trứng.

Mai: Quý khách hàng ăn từng nào sô cô la?

Tom: Một hoặc nhị thanh.

Mai: Và các bạn nốc từng nào sữa?

Tom: Một ly rộng lớn.

Mai: Quý khách hàng tránh việc ăn rất nhiều xúc xích và những thanh sô cô la.

Tom: Tại sao không?

Mai: Bởi vì thế bọn chúng ko chất lượng cho tới mức độ khỏe!

Bài 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)Labelling foods and drinks

(Dán nhãn thực phẩm và thức uống)

Lời giải chi tiết:

Food pyramid (Tháp thực phẩm)

Eat only a little (Ăn có một ít)

chocolate (sô cô la), cola (cô ca cô la), ice cream (kem), sweets (kẹo)

Eat some (Ăn một ít)

fsh (cá), milk (sữa), chicken (thịt gà), eggs (trứng), cheese (phô mai), jam (mứt)

Eat most (Ăn nhiều nhất)

rice (cơm/gạo), apples (táo), bread (bánh mỳ), carrots (cà rốt), sweet corn (bắp ngọt), oranges (cam), tomatoes (cà chua), banana (chuối), cabbage (cải bắp)


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 Unit 17 trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Sô cô la sở hữu một vài ba Vi-Ta-Min tuy nhiên nó cũng đều có nhiều hóa học phệ và đuờng, chính vì vậy ko ăn rất nhiều. Để khỏe khoắn, chúng ta nên ăn cơm trắng, bánh mỳ và nhiều rau củ hoa quả và trái khoáy cây.

 • Lesson 1 Unit 17 trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ

  Ngày ni trẻ nhỏ người Anh thông thường ăn gì? Vào bữa trưa, Jim tiếp cận siêu thị và mua sắm một chiếc bánh xỗng uých, một không nhiều sô cô la và một không nhiều sữa. Một vài ba các bạn của cậu ấy cũng mua sắm thực phẩm bên trên siêu thị.

 • Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 17 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 17 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.