tiếng việt lớp 4 tập 1

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: tiếng việt lớp 4 tập 1

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 1 bao gồm những bài bác sau:

Xem thêm: phân tử khối của brom

MỤC LỤC

Tuần 1: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
 • Chính tả: Nghe – viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu hèn Phân biệt l/n, an/ang
 • Luyện kể từ Và câu: Cấu tạo nên của tiếng
 • Kể chuyện: Sự tích hồ nước Ba Bể
 • Tập đọc: Mẹ ốm
 • Tập thực hiện văn: Thế này là kể chuyện ?
 • Luyện kể từ và câu: Phân tập luyện về kết cấu của tiếng
 • Tập thực hiện văn: Nhân vật nhập truyện

Tuần 2: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu hèn (tiếp theo)
 • Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng chúng ta đến lớp Phân biệt s/x, ăn/ăng
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu – Đoàn kết
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Truyện cổ nước mình
 • Tập thực hiện văn: Kể lại hành vi của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu: Dấu nhì chấm
 • Tập thực hiện văn: Tả nước ngoài hình của hero nhập bài bác văn kể chuyện

Tuần 3: Thương người như thể thương thân

 • Tập đọc: Thư thăm hỏi bạn
 • Chính tả: Nghe – viết: Cháu nghe mẩu chuyện của bà Phân biệt tr/ch, vệt chất vấn / vệt ngã
 • Luyện kể từ và câu: Từ đơn và kể từ phức
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Nqười ăn xin
 • Tập thực hiện văn: Kể lại điều trình bày, ý suy nghĩ của nhân vật
 • Luyện kể từ và câu: Phân rộng lớn vốn liếng từ: Nhân hậu – Đoàn kết
 • Tập thực hiện văn: Viết thư

Tuần 4: Măng nhú thẳng

 • Tập đọc: Một người chủ yếu trực
 • Chính tả: Nhớ – viết: Truyện cổ nước bản thân Phân biệt r/d/gi, ân/âng
 • Luyện kể từ và câu: Từ ghép và kể từ láy
 • Kể chuyện: Một thi sĩ chân chính
 • Tập đọc: Tre Việt Nam
 • Tập thực hiện văn: Cốt truyện
 • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện về kể từ ghép và kể từ láy
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện thi công cốt truyện

Tuần 5: Măng nhú thẳng

 • Tập đọc: Những phân tử thóc giống
 • Chính tả: Nghe – Viết: Những phân tử thóc như thể Phân biệt l/n, en/eng
 • Luyện kể từ và câu: Phân rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực – Tự trọng
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Gà Trống và Cáo
 • Tập thực hiện văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
 • Luyện kể từ và câu: Danh từ
 • Tập thực hiện văn: Đoạn văn nhập bài bác văn kể chuyện

Tuần 5: Măng nhú thẳng

 • Tập đọc: Nỗi dằn lặt vặt của An-đrây-ca
 • Chính tả: Nghe – Viết: Người ghi chép truyện ngay thật Phân biệt s/x, vệt chất vấn / vệt ngã
 • Luyện kể từ và câu: Danh kể từ công cộng và danh kể từ riêng
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Chị em tôi
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác Văn ghi chép thư
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trung thực – Tự trọng
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện thi công đoạn văn kể chuyện

Tuần 7: Trên song cánh ước mơ

 • Tập đọc: Trung thu độc lập
 • Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo Phân biệt tr/ch, ươn/ương
 • Luyện kể từ và câu: Cách ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Kể chuyện: Lời ước bên dưới trăng
 • Tập đọc: Vương quốc Tương Lai
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện thi công đoạn văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Luyện tập luyện ghi chép thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện

Tuần 8: Trên song cánh ước mơ

 • Tập đọc: Nếu bọn chúng bản thân với luật lệ lạ
 • Chính tả: Nghe – viết: Trung thu song lập Phân biệt r/d/gi, lên/yên/iêng
 • Luyện kể từ và câu: Cách Viết thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Đôi giầy thân phụ tớ color xanh
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Dấu ngoặc kép
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện

Tuần 9: Trên song cánh ước mơ

 • Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
 • Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn Phân biệt l/n, uôn/uông
 • Luyện kể từ Và câu: Phân rộng lớn vốn liếng từ: Ước mơ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham ô gia
 • Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện cải tiến và phát triển câu chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Động từ
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện trao thay đổi chủ kiến với những người thân

Tuần 10: Ôn tập luyện thân thiết học tập kỳ I

Tuần 11: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Ông Trạng thả diều
 • Chính tả: Nhớ – viết: Nếu bọn chúng bản thân với luật lệ kỳ lạ Phân biệt s/x, vệt chất vấn / vệt ngã
 • Luyện kể từ Và câu: Phân tập luyện về động từ
 • Kể chuyện: Án chân kì diệu
 • Tập đọc: Có chí thì nên
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện trao thay đổi chủ kiến với những người thân
 • Luyện kể từ và câu: Tính từ
 • Tập thực hiện văn: Mở bài bác nhập bài bác văn kể chuyện

Tuần 12: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi
 • Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sỹ nhiều nghị lực Phân biệt trích, ươn/ương
 • Luyện kể từ và câu: Phân rộng lớn vốn liếng kể từ : Ý chí – Nghị lực
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Vẽ trứng
 • Tập thực hiện văn: Kết bài bác nhập bài bác văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Tính kể từ (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 13: Có chí thì nên

 • Tập đọc: Người lần đàng lên những vì như thế sao
 • Chính tả: Nghe – viết: Người lần đàng lên những vì như thế sao Phân biệt l/n, i/iên
 • Luyện kể từ Và câu: Phân rộng lớn vốn liếng kể từ : Y chí- Nghị lực
 • Kể chuyện: Kể chuyện được bệnh kiển hoặc tham ô gia
 • Tập đọc: Văn hoặc chữ tốt
 • Tập thực hiện văn: Trả bài bác văn kể chuyện
 • Luyện kể từ và câu: Câu chất vấn và vệt chấm hỏi
 • Tập thực hiện văn: Ôn tập luyện văn kể chuyện

Tuần 14: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Chú Đất Nung
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo búp bê Phân biệt s/x, ât/âc
 • Luyện kể từ và câu: Phân tập luyện về câu hỏi
 • Kể chuyện: Búp bê của người nào ?
 • Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn: Thế này là mô tả ?
 • Luyện kể từ và câu: Dùng thắc mắc nhập mục tiêu khác
 • Tập thực hiện văn: Cấu tạo nên bài bác văn mô tả loại vật

Tuần 15: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Cánh diều tuổi tác thơ
 • Chính tả: Nghe – viết: Cánh diều tuổi tác thơ Phân biệt trích, vệt chất vấn / vệt ngã
 • Luyện kể từ và câu: Phân rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch tặc – Trò chơi
 • Kể chuyện: Kể chuyện tiếp tục nghe, tiếp tục đọc
 • Tập đọc: Tuổi Ngựa
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu: Giữ luật lệ trang nhã khi để câu hỏi
 • Tập thực hiện văn: Quan sát loại vật

Tuần 16: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Kéo co
 • Chính tả: Nghe – viết: Kéo teo Phân biệt r/d/gi, ât/âc
 • Luyện kể từ và câu: Phân rộng lớn vốn liếng từ: Đồ nghịch tặc – Trò chơi
 • Kể chuyện: Kể chuyện được tận mắt chứng kiến hoặc tham ô gia
 • Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống”
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện ra mắt địa phương
 • Luyện kể từ và câu: Câu kể
 • Tập thực hiện văn: Luyện tập luyện mô tả loại vật

Tuần 17: Tiếng sáo diều

 • Tập đọc: Rất nhiều mặt mũi trăng
 • Chính tả: Nghe – viết: Mùa sầm uất bên trên rẻo cao Phân biệt l/n, ât/âc
 • Luyện kể từ và câu: Câu kể Ai làm những gì ?
 • Kể chuyện: Một phát minh sáng tạo nho nhỏ
 • Tập đọc: Rất nhiều mặt mũi trăng (tiếp theo)
 • Tập thực hiện văn: Đoạn văn nhập bài bác văn mô tả loại vật
 • Luyện kể từ và câu: Vị ngữ nhập câu kể Ai làm những gì ?
 • Tập thực hiện văn: Phân tập luyện thi công đoạn văn mô tả loại vật

Tuần 18: Ôn tập luyện cuối học tập kì I

Xem thêm thắt những sách tìm hiểu thêm liên quan:

 • Soạn Tiếng Việt Lớp 4
 • Sách giáo khoa giờ việt lớp 4 tập luyện 2
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 4
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1
 • Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2

--Chọn Bài--

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui sướng lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ mẫu mã nào!

Tải xuống

Tác giả

Bình luận