tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

Câu hỏi:

18/07/2020 125,245

Bạn đang xem: tính chất của cách mạng tháng 2 năm 1917 ở nga là

A. Là cuộc cách mệnh vô sản

B. Là cuộc cách mệnh dân mái ấm tư sản loại mới

Đáp án chủ yếu xác

C. Là cuộc cách mệnh giải tỏa dân tộc

D. Là cuộc cách mệnh tư sản

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Cách mạng mon Hai năm 1917 ở Nga là cách mệnh dân mái ấm tư sản loại mới mẻ. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản vì thế giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khoản thời gian thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án hãy chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái chừng của Nga hoàng so với cuộc Chiến giành giật trái đất loại nhất 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến giành giật trái đất loại nhất

B. Đẩy quần chúng Nga vô trận chiến giành giật đế quốc

C. Tham chiến đem điều kiện

D. Tham gia trận chiến giành giật Lúc xuất hiện tại ĐK thuận lợi

Câu 2:

Nga hoàng nhập cuộc Chiến giành giật thế giời loại nhất (1914 - 1918) tiếp tục đẩy nước Nga vô tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh chóng, nàn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế tài chính, chủ yếu trị - xã hội

D. Bị những nước đế quốc thôn tính

Câu 3:

Tại sao Cách mạng Tháng nhì là cách mệnh dân mái ấm tư sản loại mới?

Xem thêm: làm mềm nước cứng tạm thời

A. Do tư sản điều khiển và 2 tổ chức chính quyền tuy vậy song tồn tại

B. Do tư sản điều khiển và tổ chức chính quyền tư sản được trở thành lập

C. Do giai cung cấp vô sản điều khiển và 2 tổ chức chính quyền tuy vậy song tồn tại

D. Do giai cung cấp vô sản điều khiển và tổ chức chính quyền Xô viết lách trở thành lập

Câu 4:

Trước trào lưu đấu giành giật của quần chúng, thái chừng của Nga hoàng như vậy nào?

A. Đàn áp, dập tắt được trào lưu của nhân dân

B. Bỏ chạy đi ra nước ngoài

C. Nhờ sự giúp sức của những đế quốc khác

D. Bất lực, không thể kĩ năng nối tiếp cai trị được nữa

Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản chuẩn bị bị sụp đổ

B. Các nước đế quốc theo thứ tự kiêm tính Nga

C. Bùng nổ cuộc cách mệnh nhằm xóa khỏi cơ chế Nga hoàng

D. Kinh tế bị khủng hoảng rủi ro trầm trọng

Câu 6:

Mục xài vô Luận cương mon Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển kể từ cách mệnh dân mái ấm tư sản sang trọng cơ hội social mái ấm nghĩa

B. Tạo ĐK mang lại giai cung cấp tư sản phân phát triển

C. Chuyển kể từ cơ chế phong loài kiến sang trọng cách mệnh dân mái ấm tư sản

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

D. Duy trì cơ quan chính phủ tạm thời của giai cung cấp tư sản