toán lớp 4 trang 151

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhì số là 85. Tỉ số của nhì số là \(\dfrac{3}{8 }\). Tìm nhì số tê liệt.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bé bỏng bao gồm 3 phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm 8 phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé bỏng và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(8 - 3 = 5\) (phần)

Số bé bỏng là: 

\(85 : 5 × 3 = 51\)

Số rộng lớn là: 

\(51 + 85 = 136\)

              Đáp số: Số bé: \(51\);

                          Số lớn: \(136\). 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Người tớ người sử dụng số đèn điện color nhiều hơn nữa số đèn điện Trắng là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được tỉ số đèn điện color bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số đèn điện Trắng.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần vày nhau

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé) và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ loại, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 3 = 2\) (phần)

Số đèn điện Trắng là:

\(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số đèn điện color là:

\(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

           Đáp số: \(375\) đèn điện trắng;

                        \(625\) đèn điện color.

Xem thêm: các câu đố về đồ dùng học tập

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A đem \(35\) học viên và lớp 4B đem \(33\) học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn nữa lớp 4B là \(10\) cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số kilomet như nhau.

Phương pháp giải:

- Tìm hiệu số học viên của nhì lớp.

- Tìm số kilomet từng học viên trồng được = hiệu số kilomet của nhì lớp : hiệu số  học viên.

- Số cây lớp 4A trồng = số cây từng học viên trồng được x số học viên của lớp 4A.

- Số cây lớp 4B trồng = số kilomet lớp 4A trồng \(- 10\) cây.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Lớp 4A nhiều hơn nữa lớp 4B số học viên là:

\(35 - 33 = 2\) (học sinh)

Số cây từng học viên trồng là:

\(10 : 2 = 5\) (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

\(5 × 35 = 175\) (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

\(175 - 10 = 165\) (cây)

                Đáp số: Lớp 4A: \(175\) cây;

                             Lớp 4B: \(165\) cây.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu câu hỏi rồi giải toán bám theo sơ loại sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ loại mò mẫm tỉ số và hiệu của nhì số, tiếp sau đó nêu câu hỏi phù hợp.

- Giải bài bác toán:

 1. Tìm hiệu số phần vày nhau

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số bé bỏng và số rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu câu hỏi như sau:

Hai số hiệu vày \(72\). Tỉ số của nhì số tê liệt là \(\dfrac{5}{9 }\). Tìm nhì số tê liệt.

Giải

Theo sơ loại, hiệu số phần đều bằng nhau là:

 \(9 - 5 = 4\) (phần)

Số bé bỏng là:

\(72 : 4 × 5 = 90\)

Số rộng lớn là:

\(90 + 72 = 162\)

Xem thêm: lời bài hát đan nguyên đắp mộ cuộc tình

                  Đáp số: Số bé: \(90\);

                                 Số lớn: \(162\).

Loigiaihay.com