toán lớp 4 trang 160

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết theo đòi mẫu:

Phương pháp giải:

Để phát âm hoặc ghi chép những số đương nhiên tao phát âm hoặc ghi chép kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; đôi mươi 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp giải:

Xác ấn định coi những chữ số nằm trong mặt hàng này rồi ghi chép số trở thành tổng.

Lời giải chi tiết:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = đôi mươi 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số sau và nêu rõ ràng chữ số 5 trong những số nằm trong mặt hàng này, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Phương pháp giải:

- Để phát âm những số đương nhiên tao phát âm kể từ mặt hàng cao cho tới mặt hàng thấp, hoặc kể từ ngược lịch sự nên.

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn.

- Lớp ngàn bao gồm mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn.

- Lớp triệu bao gồm mặt hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu.

Lời giải chi tiết:

a) 67 358 phát âm là: Sáu mươi bảy ngàn thân phụ trăm năm mươi tám.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

+) 851 904 phát âm là: Tám trăm năm mươi kiểu mốt ngàn chín trăm linh tư.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

+) 3 205 700 phát âm là Ba triệu nhì trăm linh năm ngàn bảy trăm.

    Chữ số 5 nằm trong mặt hàng ngàn, lớp ngàn.

+) 195 080 126 phát âm là: Một trăm chín mươi lăm triệu ko trăm tám mươi ngàn một trăm nhì mươi sáu.

Chữ số 5 nằm trong mặt hàng triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 nhập số 103 nằm trong mặt hàng đơn vị chức năng nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 nhập số 1379 nằm trong hàng nghìn nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 nhập số 8932 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 nhập số 13 064 nằm trong mặt hàng nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 nhập số 3 265 910 thuộc mặt hàng triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Trong mặt hàng số đương nhiên, nhì số tiếp tục rộng lớn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị chức năng ?

b) Số đương nhiên nhỏ bé nhất là số này ?

c) Có số đương nhiên lớn số 1 ko ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lí thuyết về mặt hàng số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Trong mặt hàng số đương nhiên, nhì số tiếp tục rộng lớn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

b) Số đương nhiên nhỏ bé nhất là số 0.

c) Không với số đương nhiên này lớn số 1, vì như thế thêm một nhập bất kể số này cũng rất được số đương nhiên ngay tắp lự sau số cơ.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhằm có:

a) Ba số đương nhiên liên tiếp:

67 ; ...; 69.                            798; 799;...                        ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ...                               98; ...;102.                          ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ...                              199 ;...; 203.                      ...; 999; 1001

Phương pháp giải:

- Hai số đương nhiên tiếp tục rộng lớn hoặc xoàng xĩnh nhau 1 đơn vị chức năng.

- Hai số chẵn (hoặc nhì số lẻ) tiếp tục rộng lớn hoặc xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

Xem thêm: cho hình chữ nhật abcd

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Loigiaihay.com