toán lớp 4 trang 175

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 175

Video chỉ dẫn giải

Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a) \(137 \,; \;248\) và \(395\).                                  b) \(348\,; \; 219\,; \;560\) và \(725\).

Phương pháp giải:

Muốn tính số tầm nằm trong của không ít số, tớ tính tổng của những số ê, rồi phân tách tổng ê mang lại số những số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số tầm nằm trong của những số ê là:

         \((137 + 248 + 395 ) : 3 = 260\)

b) Số tầm nằm trong của những số ê là:

      \((348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong \(5\) năm ngay tắp lự số dân của một phường tăng theo lần lượt là: \(158\) người, \(147\) người, \(132\) người, \(103\) người, \(95\) người, Hỏi trong \(5\) năm ê, tầm số dân tăng từng năm là từng nào ?

Phương pháp giải:

Tính tầm số dân tăng từng năm tớ lấy tổng số dân tăng vô \(5\) năm phân tách mang lại \(5\).

Lời giải chi tiết:

Số người tăng vô \(5\) năm là:

\(158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635\) (người)

Số người tăng tầm từng năm là:

\(635 : 5 = 127\) (người)

              Đáp số: \(127\) người.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tổ Một gom được \(36\) quyển vở. Tổ Hai gom được nhiều hơn nữa tổ Một \(2\) quyển tuy nhiên lại thấp hơn tổ Ba \(2\) quyển. Hỏi tầm từng tổ gom được từng nào quyển vở ?

Phương pháp giải:

- Số vở tổ Hai gom được = số vở tổ Một gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tổ Ba gom được = số vở tổ Hai gom được \(+\;2\) quyển.

- Số vở tầm từng tổ gom được = Tổng số vở tía tổ gom được \(:3\).

Lời giải chi tiết:

Tổ Hai gom được số quyển vở là:

\(36 + 2 = 38\) (quyển)

Tổ Ba gom được số quyển vở là:

\(38 + 2 = 40\) (quyển) 

Trung bình từng tổ gom được số quyển vở là:

\((36 + 38 + 40 ) : 3 = 38\) (quyển)

Xem thêm: nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

             Đáp số: \(38\) quyển vở.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một công ti gửi máy bơm vày xe hơi. Lần đầu có \(3\) ô tô, từng xe hơi chở được \(16\) máy. Lần sau có \(5\) ô tô, từng xe hơi chở được \(24\) máy. Hỏi tầm từng xe hơi chở được từng nào máy bơm ?

Phương pháp giải:

- Số máy \(3\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được lần thứ nhất \(\times \;3 \).

- Số máy \(5\) ô tô chở được lần thứ nhất = số máy từng xe hơi chở được phiên sau \(\times\;5 \).

- Số máy tầm từng xe hơi chở được = tổng số máy \(:\) tổng số xe pháo xe hơi.

Lời giải chi tiết:

Lần đầu \(3\) ô tô chở được số máy bơm là: 

\(16 × 3 = 48\) (máy)

Lần sau \(5\)  xe hơi chở được số máy bơm là:

\(24 × 5 = 120\) (máy)

Số xe hơi nhập cuộc chở máy bơm là:

\(3 + 5 = 8\) (ô tô)

Trung bình từng xe hơi chở được là số máy bơm là:

\((48 + 120) : 8 = 21\) (máy)

            Đáp số: \(21\) máy bơm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhị số vày \(15\). Tìm nhị số ê, biết số rộng lớn gấp rất nhiều lần số nhỏ bé.  

Phương pháp giải:

- Tổng nhị số = tầm nằm trong \(\times\;2\).

- Tìm nhị số theo mô hình toán mò mẫm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số ê.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhị số cần thiết mò mẫm là:

           \(15 × 2 = 30\) 

Ta với sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần cân nhau là:

\(2 + 1 = 3\) (phần)

Số nhỏ bé là:

\(30 : 3 × 1 = 10\)

Số rộng lớn là:

\(30 - 10 = 20\) 

Xem thêm: soạn văn 11 đầy đủ

                     Đáp số: Số lớn: \(20\);

                                 Số bé: \(10\). 

Loigiaihay.com