toán lớp 4 trang 176 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176 177

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của tư tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho tới nhập bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765km2

19 599km2

9615km2

15 496km2

Hãy nêu thương hiệu những tỉnh sở hữu diện tích S bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S rồi bố trí những tỉnh có diện tích S bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<15496km^2 < 19599km^2\)

Vậy những tỉnh sở hữu diện tích S xếp bám theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk. 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(a)\;\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}\) ;                                   \(b)\;\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}\) ;

\(c)\;\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8}\) ;                                      \(d)\;\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}\).

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao triển khai tính phép tắc nhân, phân chia trước, triển khai phép tắc nằm trong, trừ sau.

- Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ hoặc chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân chia thì tao triển khai theo lần lượt kể từ trái ngược thanh lịch cần.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{10}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{5}{10}\)\(=\dfrac{7}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}\)

b) $\frac{8}{{11}} + \frac{8}{{33}} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{{11}} + \frac{{8 \times 3}}{{33 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{{4 \times 2 \times 3}}{{11 \times 3 \times 4}} = \frac{8}{{11}} + \frac{2}{{11}} = \frac{{10}}{{11}}$

c) $\frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}}:\frac{5}{8} = \frac{7}{9} \times \frac{3}{{14}} \times \frac{8}{5} = \frac{{7 \times 3 \times 8}}{{9 \times 14 \times 5}} = \frac{{7 \times 3 \times 4 \times 2}}{{3 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5}} = \frac{4}{{15}}$

d) \(\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}  = \dfrac{5}{12}- \dfrac{7}{32}\times \dfrac{16}{21}\)  \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{32\times 21}\)\(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{16\times 2 \times 7 \times 3}\)\(=\dfrac{5}{12}- \dfrac{1}{6}\)\(=\dfrac{5}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                                      b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn mò mẫm số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn mò mẫm số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)                    b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

    \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                       \(x = 8 \times \dfrac{1}{4}\)

    \(x=\dfrac{5}{4}\)                                 \( x = 2\)

Xem thêm: all her life she had a

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm phụ thân số đương nhiên liên tục biết tổng của phụ thân số này đó là \(84\).

Phương pháp giải:

Vẽ sơ trang bị biểu thị phụ thân số, tiếp sau đó phụ thuộc vào sơ trang bị mò mẫm số loại nhất, tiếp sau đó theo lần lượt mò mẫm nhì số sót lại. 

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Ba đợt số loại nhất bằng:

            \(84 - (1 + 1 + 1) = 81\)

Số loại nhất là:

            \(81 : 3 = 27\)

Số loại nhì là:

             \(27 + 1 = 28\)

Số loại phụ thân là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy phụ thân số đương nhiên liên tục sở hữu tổng bởi vì \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Lưu ý : Cũng hoàn toàn có thể giải như sau :

Nhận xét : Trung bình nằm trong của phụ thân số đương nhiên liên tục đó là số ở thân mật phụ thân số ê, hoặc đó là số loại nhì.

Số loại nhì là : 

             \(84 : 3 = 28\)

Số loại nhất là:

             \(28 -1 = 27\)

Số loại phụ thân là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy phụ thân số đương nhiên liên tục sở hữu tổng bởi vì \(84\) theo lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Bố rộng lớn con cái \(30\) tuổi hạc. Tuổi con cái bằng \(\dfrac{1}{6}\) tuổi tía. Tính tuổi hạc của từng người.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho tới hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số rộng lớn (lấy số bé bỏng cùng theo với hiệu của nhì số ...)

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ trang bị : 

Theo sơ trang bị, hiệu số phần đều nhau là:

\(6 - 1 = 5\) (phần)

Tuổi con cái là:

\(30 : 5 \times 1 = 6\) (tuổi)

Tuổi tía là: 

\( 6 + 30 = 36\) (tuổi)

Xem thêm: tiếng anh 8 tập 2

                     Đáp số: Con: \(6\) tuổi hạc ;

                                 Bố: \(36\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com