toán lớp 5 luyện tập trang 137

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 137

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đuổi những quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân chia số đo thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3;

    2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng  + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

    5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta tiến hành tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

a) +) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3

        =   5 giờ 45 phút  × 3

        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 tiếng đồng hồ 15 phút)

        =   17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng đồng hồ 30 phút  + 3h 15 phút × 3

    = 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng + 9h 45 phút

    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ trăng tròn phút + 7 giờ 40 phút) : 2

         = 12 giờ 60 phút : 2

         =  6 giờ 30 phút

+) 5 giờ trăng tròn phút  + 7 giờ 40 phút : 2

    = 5 giờ trăng tròn phút + 3h 50 phút

    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)

    = 9h 10 phút

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Hương và Hồng hứa bắt gặp nhau khi 10 giờ 40 phút sáng sủa. Hương cho tới điểm hẹn khi 10 giờ trăng tròn phút còn Hồng lại cho tới muộn rơi rụng 15 phút. Hỏi Hương nên đợi Hồng vô từng nào lâu?

A. trăng tròn phút                 B. 35 phút                C. 55 phút                   D. 1 giờ trăng tròn phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa.

- Thời gian Hương nên đợi Hồng = thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa + thời hạn Hồng cho tới muộn đối với giờ hứa.

Cách 2 :

- Tính thời hạn khi Hồng cho tới điểm hẹn = 10 giờ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương nên đợi Hồng = thời gian lận khi Hồng cho tới khu vực hẹn – thời gian lận khi Hương cho tới điểm hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa số thời hạn là :

       10 giờ 40 phút – 10 giờ trăng tròn phút = trăng tròn phút

Hương nên đợi Hồng trong số thời hạn là:

                   20 + 15 = 35 phút

                                      Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng cho tới điểm lúc:

      10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương nên đợi Hồng vô số thời hạn là:

      10 giờ 55 phút – 10 giờ trăng tròn phút = 35 phút

                                       Đáp số: 35 phút.

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Bạn Lan xem ngày giờ tàu kể từ ga Hà Thành chuồn một vài điểm như sau:

Tính thời hạn tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới những ga TP. Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian lận chuồn = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Thời gian lận tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga TP. Hải Phòng là:

     8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 tiếng đồng hồ 5 phút

+) Thời gian lận tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút – 14 giờ trăng tròn phút = 3h 5 phút

+) Thời gian lận tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Đồng Đăng là:

      11 giờ một phần hai tiếng – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+) Thời gian lận tàu chuồn kể từ ga Hà Thành cho tới ga Lào Cai là:

     (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

                            Đáp số:  2 tiếng đồng hồ 5 phút;

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

                                          3h 5 phút;

                                          5 giờ 45 phút;

                                          8 giờ.