toán lớp 5 tỉ số phần trăm


Viết (theo mẫu). Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tớ thấy khoảng cứ 100 thành phầm thì với 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Tỷ Lệ tổng số thành phầm ở trong phòng máy?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 tỉ số phần trăm

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

\( \dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.\)

Mẫu:        \( \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\% .\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số đang được cho tới về dạng phân số thập phân với kiểu mẫu số là \(100\), tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\% \) ;                   \( \dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% \) ; 

\( \dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% \).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tớ thấy khoảng cứ \(100\) thành phầm thì với \(95\) thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Tỷ Lệ tổng số thành phầm ở trong phòng máy?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số thành phầm đạt chuẩn chỉnh đối với tổng số thành phầm ở trong phòng máy tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp số Tỷ Lệ tổng số thành phầm ở trong phòng máy là:

                     95 : 100 = \(\displaystyle {{95} \over {100}}  = 0,95 = 95\%\)

                                           Đáp số : \( 95\%\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây với \(1000\) cây, vô ê với \(540\) cây lấy mộc và sót lại là cây ăn ngược.

a) Hỏi số km lấy mộc cướp từng nào Tỷ Lệ số km vô vườn?

b) Tỉ số Tỷ Lệ đằm thắm số km ăn ngược và số km vô vườn là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số cây ăn ngược hoặc cây lấy mộc đối với tổng số km vô vườn tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số Tỷ Lệ của số km lấy mộc và số km vô vườn là:

                \(\dfrac{540}{1000}=\dfrac{54}{100}= 54\% \) 

b) Trong vườn với số km ăn ngược là:

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

                \(1000 - 540 = 460 \) (cây)

Tỉ số Tỷ Lệ của số km ăn ngược và số km vô vườn là:

                \(\dfrac{460}{1000}=\dfrac{46}{100}= 46\% \)

                                       Đáp số: a) \(54\%\;;\) 

                                                    b) \(46\%.\)

Lý thuyết

Tỉ số phần trăm

\(\dfrac{1}{{100}}\) rất có thể ghi chép bên dưới dạng là \(1\% \) , hoặc \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) ;

\(\dfrac{{15}}{{100}}\) rất có thể ghi chép bên dưới dạng là \(15\% \) , hoặc \(\dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) ;….

Tổng quát tháo lại \(\dfrac{a}{{100}}\) rất có thể ghi chép bên dưới dạng là \(a\% \) , hoặc \(\dfrac{a}{{100}} = a\% \) ;

\(\% \): Kí hiệu Tỷ Lệ.

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là \(100m^2\), vô ê với \(25m^2\) trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là \(25 : 100\) hay \(\dfrac{25}{100}\).

Ta viết:  \(\dfrac{25}{100}= 25\%\)

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là \(25\%\); hoặc: Diện tích trồng hoả hồng chiếm \(25\%\) diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường với \(400\) học viên, vô ê với \(80\) học viên chất lượng. Tìm tỉ số của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là: 

\(80 : 400\) hay \(\dfrac{80}{400}\)

Ta có:  \(80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}=  20\%\).

Ta cũng trình bày rằng: Tỉ số Tỷ Lệ của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là \(20\%\); hoặc: Số học viên chất lượng cướp \(20\%\) số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho biết thêm cứ \(100\) học viên của toàn ngôi trường thì với \(20\) học viên chất lượng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ

  Viết những số thập phân sau trở nên tỉ số Tỷ Lệ (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số Tỷ Lệ của nhị số (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện luyện

  Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người ném ra 42 000 đồng xu tiền vốn liếng mua sắm rau xanh. Sau Khi buôn bán không còn số rau xanh, người ê nhận được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền buôn bán rau xanh tự từng nào Tỷ Lệ chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?

 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ (tiếp theo)

  Một lớp học tập với 32 học viên, vô ê số học viên 10 tuổi hạc cướp 75 %, sót lại là học viên 11 tuổi hạc. Tính số học viên 11 tuổi hạc của lớp học tập ê. Một xưởng may đang được sử dụng không còn 345m vải vóc nhằm may ăn mặc quần áo, vô ê với số vải vóc may quần cướp 40%. Hỏi số vải vóc may áo là từng nào mét?

 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện luyện

  a) Tìm 15% của 320kg ; b) Tìm 24% của 235m^2; c) Tìm 0,4% của 350 Một người buôn bán 120kg gạo, vô ê với 35% là gạo nếp. Hỏi người ê bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ (tiếp theo)

  Số học viên tương đối tốt của Trường Vạn Thịnh là 552 em, cướp 92% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh với từng nào học tập sinh? Kiểm tra một thành phầm của một xưởng may, người tớ thấy với 732 thành phầm đạt chuẩn chỉnh, cướp 91,5% tổng số thành phầm. Tính tổng số thành phầm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.