toán lớp 5 trang 144 145


a) Quãng đàng AB lâu năm 180km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời cơ một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe pháo máy ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Sơ vật dụng tư duy: Bài toán vận động đều - lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 144 145

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Quãng đàng AB lâu năm 180km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ, đồng thời cơ một xe pháo máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ xe hơi gặp gỡ xe pháo máy ?

b) Quãng đàng AB lâu năm 276km. Hai xe hơi lên đường và một khi, một xe pháo chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ, một xe pháo chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 50m/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ nhì xe hơi gặp gỡ nhau ?

Phương pháp giải:

- Tính quãng đàng nhì xe pháo chuồn được trong một giờ.

- Thời gian trá chuồn nhằm gặp gỡ nhau = quãng đàng : quãng đàng nhì xe pháo chuồn được trong một giờ.

Lời giải chi tiết:

a) Sau từng giờ, cả xe hơi và xe pháo máy chuồn được quãng đàng là:

                \(54 + 36 = 90\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức chuồn, xe hơi gặp gỡ xe pháo máy sau số giờ là:

                \(180 : 90 = 2\) (giờ)

                                          Đáp số: \(2\) giờ.

b) Sau từng giờ, cả nhì xe hơi chuồn được quãng đàng là: 

                \(42 + 50 = 92\; (km)\) 

Kể kể từ khi chính thức chuồn, nhì xe hơi gặp gỡ nhau sau số giờ là:

               \(276 : 92 = 3\) (giờ)

                                          Đáp số: \(3\) giờ.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một ca nô chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Ca nô lên đường khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 11 giờ 15 phút. Tính phỏng lâu năm quãng đàng AB.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Vận tốc: 12 km/giờ

Khởi hành: 7 giờ 30 phút

Đến nơi: 11 giờ 15 phút

Quãng đàng AB: ... km?

Bài giải

- Tính thời hạn ca nô chuồn kể từ A cho tới B = 11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng.

- Tính quãng đàng AB = vận tốc × thời gian trá. 

Lời giải chi tiết:

Thời gian trá ca nô chuồn kể từ A cho tới B là:

        11 giờ 15 phút – 7 giờ một phần hai tiếng = 3h 45 phút 

Đổi: 3h 45 phút= 3,75 giờ.

(vì 3 giờ 45 phút = \(3\dfrac{45}{60}\) giờ = \(3\dfrac{3}{4}\) giờ = \(3\dfrac{75}{100}\) giờ = 3,75 giờ)

Độ lâu năm quãng đàng AB là:

               12 × 3,75 = 45 (km)

                               Đáp số: 45km.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một con cái ngựa chạy đua bên trên quãng đàng 15km không còn đôi mươi phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của con cái ngựa cơ với đơn vị chức năng đo là m/phút.

Phương pháp giải:

Cách 1: 

- Đổi quãng đàng lịch sự đơn vị chức năng đo là mét.

- Để tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng đàng phân tách mang đến thời hạn (với đơn vị chức năng đo là m/phút).

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Cách 2: 

- Tính véc tơ vận tốc tức thời với đơn vị chức năng đo là km/phút.

- Đổi vận tốc với đơn vị chức năng đo là km/phút lịch sự đơn vị chức năng đo là m/phút.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Thời gian: đôi mươi phút

Vận tốc: ....m/phút ?

Cách 1:

Đổi: 15km = 15000m.

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15000 : đôi mươi = 750 (m/phút)

         Đáp số: 750 m/phút.

Cách 2:

Vận tốc chạy của ngựa là: 

15 : đôi mươi = 0,75 (km/phút)

0,75 km/phút = 750 m/phút 

         Đáp số: 750 m/phút.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hai TP.HCM A và B xa nhau 135km. Một xe pháo máy chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ. Hỏi sau thời điểm lên đường 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng xe pháo máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn lịch sự dạng số thập phân với đơn vị chức năng giờ.

- Tính quãng đàng xe pháo máy chuồn được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

- Tính xe máy còn cơ hội B từng nào ki-lô-mét tao lấy khoảng cách thân thiện nhì TP.HCM trừ đi quãng đàng xe pháo máy chuồn được trong 2 giờ một phần hai tiếng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đàng A cho tới B: 135km

Vận tốc: 42km/giờ

Thời gian trá Đã đi: 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Còn cơ hội B: ...km?

Bài giải

Đổi: 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Quãng đàng xe pháo máy chuồn được nhập 2,5 giờ là:

42 × 2,5 = 105 (km)

Xe máy còn cơ hội B số ki-lô-mét là:

135 – 105 = 30 (km)

Đáp số: 30km.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 145, 146 Luyện tập luyện công cộng

  Một người chuồn xe đạp điện kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Sau 3h một xe pháo máy cũng chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi Tính từ lúc khi xe pháo máy chính thức chuồn, sau bao lâu xe pháo máy theo kịp xe đạp điện ?

 • Toán lớp 5 trang 144 Luyện tập luyện công cộng

  Một xe hơi chuồn quãng đàng 135km không còn 3h. Một xe pháo máy cũng chuồn quãng đàng cơ không còn 4 giờ một phần hai tiếng. Hỏi từng giờ xe hơi chuồn được nhiều hơn thế xe pháo máy từng nào ki-lô-mét ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Luyện tập luyện

  Viết số phù hợp nhập dù trống: Một con cái ốc sên trườn với véc tơ vận tốc tức thời 12cm/phút. Hỏi con cái ốc sên cơ trườn được quãng đàng 1,08m nhập thời hạn bao lâu ?

 • Toán lớp 5 trang 143 Thời gian trá

  Viết số phù hợp nhập dù trống: a) Trên quãng đàng 23,1km, một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 13,2 km/giờ. Tính thời hạn chuồn của những người cơ. b) Trên quãng đàng 2,5km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của những người cơ.

 • Toán lớp 5 trang 141, 142 Luyện tập luyện

  Tính phỏng lâu năm quãng đàng với đơn vị chức năng là ki-lô-mét rồi ghi chép nhập dù trống:Một xe hơi chuồn kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng, cho tới B khi 12 giờ 15 phút với véc tơ vận tốc tức thời 46km/giờ. Tính phỏng lâu năm quãng đàng AB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: last week mark told me that he got very bored with his present job and is looking for a new one

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.