toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt chuồn được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng. b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng lối 6km. Hỏi người này đã chuồn vô thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi bại liệt chuồn được 120km vô 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng.

b) Bình chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ mái ấm cho tới bến xe cộ rơi rụng nửa giờ. Hỏi mái ấm Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và chuồn được quãng lối 6km. Hỏi người này đã chuồn vô thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng đồng hồ nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng lối kể từ mái ấm Bình cho tới bến xe cộ lâu năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời gian giảo người quốc bộ chuồn quãng lối 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng đồng hồ = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất trị và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng lối \(AB\) lâu năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi chuồn là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi vội vàng \(2\) thứ tự véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong bại liệt \(s\) là quãng lối, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời gian giảo xe cộ máy chuồn quãng lối \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: văn 8 đánh nhau với cối xay gió

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng lối, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ trọng nghịch ngợm cùng nhau. Vận tốc xe hơi vội vàng \(2\) thứ tự véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) vội vàng \(2\) thứ tự thời hạn xe hơi chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) rơi rụng \(1,5\) giờ thì xe cộ máy chuồn kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi bắt đầu từ A và B và một khi và chuồn ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng lối AB lâu năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi chuồn kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi chuồn kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất trị nằm trong 1 khi và vận động ngược hướng nhau nên tớ lần tổng véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng lối AB : thời hạn chuồn nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo mô hình toán lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi chuồn kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô chuồn kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô chuồn kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền mái ấm hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều lâu năm. Người tớ người sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm bại liệt, giá chỉ chi phí từng viên gạch men là đôi mươi 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu vật dụng

  Để biểu thị số km vì thế từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường rất có thể người sử dụng biểu vật dụng sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở mặt hàng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở mặt hàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Trong thân phụ ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối bại liệt, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối bại liệt. Hỏi ngày loại thân phụ siêu thị bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt công cộng

  Tính. Một chiến thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền chuồn xuôi dòng sản phẩm thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền chuồn ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng lối như Khi xuôi dòng sản phẩm vô 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: something funny in class yesterday

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.