tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

Bài luyện Toán với câu nói. văn lớp 3

30 bài xích Toán với câu nói. văn lớp 3 (Có đáp án)

30 bài xích Toán với câu nói. văn lớp 3 bao hàm những dạng Toán với câu nói. văn tinh lọc với đáp án và chỉ dẫn giải được VnDoc thuế tầm, tổ hợp chung những em học viên được thêm tư liệu ôn luyện, những dạng bài xích luyện sẵn sàng kỹ năng cho những kì đua học tập kì, đua học viên chất lượng đạt thành quả cao. Sau trên đây chào những em xem thêm và vận chuyển về phiên bản khá đầy đủ cụ thể nhằm học tập chất lượng Toán lớp 3 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp các dạng toán lớp 3 có đáp an

  • 130 bài xích Toán với câu nói. văn ôn hè lớp 3
  • 300 bài xích Toán với câu nói. văn cơ phiên bản lớp 3

TUYỂN TẬP 30 BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3

CÓ HƯỚNG DẪN

Bài 1: Hai thùng với 58 lít dầu, nếu như thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì thùng loại nhất với số dầu xoàng thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi từng thùng với từng nào lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu thêm nữa thùng loại nhất 5 lít thì tổng số dầu với vô 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vô thùng loại nhất khi sau là một phần thì số dầu thùng loại nhị là 2 phần

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng loại nhị là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng loại nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An mua sắm 3 cây bút chì và 5 quyển vở không còn 21 ngàn, Hồng mua sắm 5 quyển vở và 5 cây bút chì không còn 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một cây bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì không còn số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 loại cây bút có mức giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy luyện hóa với 9 thùng ly. Sau Lúc buôn bán lên đường 450 loại ly thì quầy bại liệt còn sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc buôn bán quầy bại liệt với từng nào loại cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly tiếp tục buôn bán lên đường là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng với số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước Lúc buôn bán thùng với số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tao bại liệt kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ khu vực mang lại 81 người ngồi. Trên thực tiễn với cho tới 108 người cho tới dự họp. Hỏi cần kê thêm thắt bao nhiêu sản phẩm ghế nữa mới nhất đầy đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế với số khu vực là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số huyệt ghế cần kê them là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt vội vàng 3 phiên ngày loại nhất. Cà nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một cái cầu nhiều năm 100m bao gồm với 5 nhịp. Trong số đó 4 nhịp nhiều năm đều nhau còn nhịp ở trung tâm thì dài hơn nữa từng nhịp bại liệt 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại từng nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp ở trung tâm nhiều năm là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng trĩu 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi-măng như vậy với lượng xi-măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn

Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng với lượng xi-măng là: 350000 : 7 - 200 = 49800 (g)

5 bao xi-măng như vậy chứa chấp kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn trái khoáy với 5 sản phẩm cây hồng xiêm, từng sản phẩm 12 cây và với 9 sản phẩm cây táo, từng sản phẩm 18 cây. Hỏi vườn cây ăn trái khoáy bại liệt với toàn bộ từng nào cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm vô vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn trái khoáy với toàn bộ số km là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều vô 2 tủ, từng tủ với 3 ngăn. tường rằng từng ngăn với số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn với là từng nào quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách với là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách ở từng ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sảnh với 16 con cái ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và thấp hơn số gà là 6 con cái.

Hỏi bên trên sảnh với toàn bộ từng nào con kê, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt bên trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số gà bên trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, gà, vịt bên trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. Trong một cuộc đua thực hiện hoa, các bạn Hồng thực hiện được 25 nhành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vị 1/2 số hoa của Tỳ. Hỏi phụ thân các bạn thực hiện được từng nào nhành hoa vớ cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai thực hiện được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ thực hiện được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả phụ thân các bạn thực hiện được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ nhị các bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi với tư các bạn đấu cùng nhau thì được bao nhiêu ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với cùng 1 các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Mẹ đưa ra chợ buôn bán 25 trái khoáy cam và 75 trái khoáy quýt. Buổi sáng sủa u tiếp tục buôn bán được1/5 số cam và quýt, còn sót lại số cam và số quýt u nhằm chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sớm u tiếp tục bán tốt tổng số từng nào trái khoáy cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt u đưa ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam và quýt u tiếp tục buôn bán buổi sớm là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng ăm ắp dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kilogam. Nếu thùng đựng 1/2 số dầu hỏa bại liệt thì nặng trĩu 17kg. Hỏi Lúc thùng ko đựng dầu thì nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg lối chia đều cả hai bên vô 6 túi. 8 túi như thế với số lối là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa chấp số klg lối là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi như thế chứa chấp số lối là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhị bán tốt vội vàng 3 phiên ngày loại nhất. Cả nhị ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: Có 45 thắc mắc vô cuộc đua khoa học tập.Mỗi câu vấn đáp đích được 4 điểm,vấn đáp sai bị trừ 2 điểm. Tất cả những thắc mắc đều được vấn đáp.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì các bạn ấy tiếp tục vấn đáp đích bao nhiêu câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức fake thiết tạm:

Xem thêm: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Giả sử Henry vấn đáp đích cả 45 thắc mắc.

Lúc bại liệt tổng điểm của doanh nghiệp Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là:

180 - 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì như thế tao tiếp tục mang lại Henry vấn đáp đích không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là:

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là:

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry vấn đáp đích là:

45 - 5 = 40 (câu)

Đáp số: 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật với diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều nhiều năm 2 centimet đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật ban sơ.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 - 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm.

Bài 19. Ba rổ với số cam đều nhau. Nếu buôn bán 60 trái khoáy ở rổ loại nhất, buôn bán 45 trái khoáy ở rổ thứ hai và 75 trái khoáy ở rổ loại 3 thì số cam còn sót lại nhiều hơn nữa số cam tiếp tục buôn bán là 30 trái khoáy. Hỏi khi đầu từng rổ với từng nào quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam tiếp tục buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vô 3 rổ ban sơ là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ với số trái khoáy là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng với 6 vỏ hộp kẹo, từng vỏ hộp với 32 viên kẹo. Hỏi với toàn bộ từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo với số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả với số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 các bạn nhỏ lên đường mua sắm bi, từng bạn oder 3 bi xanh rớt và 4 bi đỏ hỏn. Hỏi 8 bạn oder toàn bộ từng nào viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn oder số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder toàn bộ số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa chấp tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo với 6 gói. Hỏi từng gói chứa chấp từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng chứa chấp số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa chấp số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai ngăn sách với tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 cuốn sách của ngăn loại nhất gửi sang trọng ngăn loại nhị thì số cuốn sách của nhị ngăn đều nhau. Hỏi thực sự từng ngăn với từng nào quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn loại nhất rộng lớn ngăn loại nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn loại nhất là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn loại nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: Có một đơn vị chức năng quân nhân, Lúc tụ tập nếu như xếp từng sản phẩm 64 người thì xếp được 10 sản phẩm. Hỏi mong muốn xếp trở thành 8 sản phẩm thì từng sản phẩm với từng nào người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị chức năng là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp trở thành 8 sản phẩm thì từng sản phẩm với số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số trong những bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong muốn phân chia số bi bại liệt trở thành từng túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi với 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài với 26 người đón tắc xi, từng xe pháo tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài cần đón toàn bộ từng nào cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì từng xe pháo chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 người ngồi được: 26 : 3 = 8 xe pháo dư 2 người

2 người cũng cần phải 1 xe pháo.

Vậy số xe pháo tắc xi cần đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An với một số trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu lấy lên đường 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia đều cả hai bên trở thành 7 túi, từng túi thấp hơn khi đầu 1 viên kẹo. Hỏi An với toàn bộ từng nào viên kẹo.

Hướng dẫn:

1 túi với số viên kẹo là: 17 - 7 = 10 viên

Số kẹo An với là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng với 16 viên bi, Toàn với số bi vội vàng 5 phiên số bi của Dũng. Hỏi cả nhị các bạn với toàn bộ từng nào viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn với số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả nhị các bạn với số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt 36 kilogam lối, ngày loại nhị bán tốt số lối giảm sút 3 phiên đối với ngày loại nhất. Hỏi ngày loại nhị buôn bán thấp hơn ngày loại nhất từng nào ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày loại nhị bán tốt số lối là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày loại nhị buôn bán thấp hơn ngày loại nhất số klg lối là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có phụ thân thùng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 16 lít, thùng loại nhị chứa chấp vội vàng 3 phiên thùng loại nhất, thùng loại phụ thân chứa chấp xoàng thùng loại nhị gấp đôi. Hỏi thùng loại phụ thân chứa chấp từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng loại nhị chứa chấp số dầu là: 16 x 3 = 48l

Xem thêm: dấu phẩy có tác dụng gì

Thùng loại phụ thân chứa chấp số dầu là: 48 : 2 = 24l

....................................

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta 30 bài xích Toán với câu nói. văn lớp 3 (Có đáp án). Hình như, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích luyện môn Toán lớp 3 khá đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành quả cao.