trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài trăng tròn (có đáp án): Chiến sự mở rộng rời khỏi cả nước

Câu 1. Sau Khi chiếm lĩnh được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã thử gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa nhẹ nhõm cuộc đấu tranh giành của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình căn nhà Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập máy bộ thống trị, sẵn sàng plan tiến công rời khỏi Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận đánh nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào là không phản ánh đích thị quyết sách ở trong phòng Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục triển khai quyết sách “Bế quan lại lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ lên đường Pháp nhằm thương lượng đề nghị lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng đề xuất cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy nan nan, ai là kẻ vẫn bạo dạn kéo lên triều đình những bạn dạng điếu trần, phân bua chủ kiến cách tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công rời khỏi Bắc Kì phiên loại nhất, thực dân Pháp đã thử gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh hỗ trợ mang đến quân ở Bắc Kì

C. Cử loại gián điệp rời khỏi Bắc tóm tình hình và mách bảo một trong những tín loại Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình căn nhà Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm tiến công rời khỏi Bắc Kì phiên loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan lại lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết và xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách ngược ngạo của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công rời khỏi Bắc Kì phiên loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp vẫn nổ súng tiến công thành phố nào là ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn thất thủ bên trên trở thành Hà Nội Thủ Đô năm 1873?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn vẫn đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Quân triều đình kháng cự yếu ớt ớt nên nhanh gọn tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với dân chúng kháng chiến

D. Triều đình mải áy náy ứng phó với trào lưu đấu tranh giành của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tiến công nào là tạo nên được giờ đồng hồ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù nhập trở thành Hà Nội

B. Trận đánh nhau ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) phiên loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng mạo Pháp nào là vẫn tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận đánh nhau ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ đánh nhau cho tới nằm trong nhằm đảm bảo thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) vẫn khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng nhanh chóng viện binh hỗ trợ rời khỏi Bắc Kì

B. hoang đem áy náy kinh hoàng và thăm dò cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng rời khỏi Bắc Kì

D. ráo riết tăng mạnh triển khai thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: trắc nghiệm sử 12 bài 12

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở thành Hà Nội Thủ Đô phiên loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình căn nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê trả quân rời khỏi Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp thăm dò cơ hội thương lượng với triều đình căn nhà Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới nhất nhập năm 1874?

A. Pháp thất bại trong những việc lấn chiếm trở thành Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tiến công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại nhất

D. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy phiên loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình căn nhà Nguyễn đã thử gì sau thành công của quân dân tớ bên trên trận CG cầu giấy phiên loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo dân chúng kháng chiến chống Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu kế tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cách tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước nào là sau đây lưu lại việc triều đình căn nhà Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm xâm lăng Bắc Kì phiên loại nhì (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan lại lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn kế tiếp sở hữu sự giao hiếu với căn nhà Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng mạo Pháp nào là vẫn lãnh đạo cuộc tấn công rời khỏi Bắc Kì phiên loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người hướng dẫn quan lại quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở thành Hà Nội Thủ Đô phiên loại nhì (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu trăng tròn. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhì chứng minh điều gì về ý thức kháng chiến chống Pháp của dân chúng ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm đảm bảo Tổ quốc của dân chúng ta

B. Tinh thần liên hiệp thân thiết triều đình và dân chúng nhập kháng chiến

C. Lối tiến công giặc tài tình của dân chúng ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, đồng nhất của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy phiên loại nhất (1873) và phiên loại nhì (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân quân sĩ triều đình

C. Quân Cờ đen sạm của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ đen sạm của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại nào là lưu lại sự đầu sản phẩm trọn vẹn của triều đình căn nhà Nguyễn trước sự việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm lĩnh được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành Hà Nội Thủ Đô thất thủ phiên loại nhất (1873)

D. Thành Hà Nội Thủ Đô thất thủ phiên loại nhì (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 sở hữu đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của dân chúng tớ cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước chống Pháp của dân chúng tớ cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa phiên loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học