trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là vẫn xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ nhập tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước ta nhập toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng quy định được quy toan bên trên Hiệp toan đã và đang được ngừng.

Quảng cáo

B. Pháp vẫn ngừng trả phú từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ mang đến cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến bộ từng việc mang đến việc làm thống nhất nước nhà vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều quy định nhập Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được ngừng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko hé đàng mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social công ty nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là kêu ca tiếc kí vãng, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko hé đàng mang đến công ty nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh đích tình hình cộng đồng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta vẫn hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

B. nước ta vẫn hoàn thiện cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước vẫn hoàn thiện cơ hội social công ty nghĩa.

D. Một nửa nước nhà vẫn hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác minh lượt trước tiên nhập văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước lượt loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đã và đang được xác minh lượt trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh vẫn xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao vẫn tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh đích trở thành tựu của việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cung cấp ruộng khu đất.

C. Thủ chi phí trọn vẹn gia thế tài chính của giai cung cấp địa công ty vùng quê.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa công ty ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh đích sai lầm đáng tiếc tuy nhiên miền Bắc bắt gặp cần nhập việc làm hoàn thiện cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy khuyết điểm một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa công ty phong loài kiến.

B. Không nhìn nhận đúng đắn những địa công ty nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cung cấp, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên non nước không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta vẫn tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát hành.

C. tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây cất hạ tầng vật hóa học mang đến công ty nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối liên hệ phát hành xã hội công ty nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá nhập phát hành nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm trở nên tân tiến tài chính - xã hội ở miền Bắc vẫn đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi địa hạt quản lí lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn bởi TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây cất trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc việt nam ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh không thiếu nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa khỏi bộ phận bóc tách lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu giành giật buộc Pháp thực hành Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời gian 1954 – 1960, miền Bắc vẫn hoàn thiện cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên trở nên tân tiến tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau khoản thời gian Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. xây cất hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang đến công ty nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng vẫn xác minh trách nhiệm của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, yêu cầu thực hành Hiệp toan Giơnevơ, bảo đảm hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thiện giải tỏa Miền Nam, thống nhất nước nhà, trả toàn nước tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất nước nhà vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất nước nhà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời gian 1954 - 1958, Đảng công ty trương nhằm dân chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu hèn, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi cơ quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vày vũ lực.

C. tao tôn trọng, trang nghiêm chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, nhờ vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm này đấu giành giật vày quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tập trung dân chúng nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn thay đổi Miền Nam nước ta trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lượt loại từng nào vẫn đưa ra quyết định nhằm dân chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sập cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị lượt loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị lượt loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị lượt loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị lượt loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm vẫn ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi vẫn khắc ghi bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam nước ta được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, hé đàng cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sập cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước lượt loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Thành Phố Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước lượt loại III vẫn xác minh cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn nước.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tân tiến hoá nước nhà.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng cộng đồng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây cất công ty nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social công ty nghĩa nhập phạm vi toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất nước nhà.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập phạm vị toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất nước nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây cất công ty nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng cả nước lượt loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một cơ hội hợp lý và phải chăng.

D. Kết hợp ý trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước lượt loại III vẫn bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 lượt đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, đái tay chân nghiệp vẫn xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang đến dân chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được xây cất nhập thời gian miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. đua đua nhị “tốt”.

D. đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm lượt loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước lượt loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc vẫn hoàn thiện việc làm xây cất và tôn tạo xã hội công ty nghĩa, dân chúng đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác xây cất chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã thử mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của dân chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng tự do bên trên toàn cầu.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được trả lịch sự thế tấn công, miền Bắc vẫn hoàn thiện cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước lượt loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội vẫn đưa ra tuyến phố trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội, hé rời khỏi thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội vẫn mang đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa nước ta hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân nhập toàn nước và quá đáng lên công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội vẫn hé rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử dân tộc nước ta - thời kỳ toàn nước tiến bộ lên tuyến phố xã hội công ty nghĩa.

D. Đại hội vẫn tiếp mức độ, đi đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm dân chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định hé tuyến phố này của Thủ tướng mạo là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé đàng (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức hé đàng với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống đàng Trường Sơn được gọi là đàng 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định hé đàng (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật đặc biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của công ty nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vày Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của công ty nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của dân chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây cất tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của dân chúng tao, tạo nên ĐK cho những gia thế địa công ty - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện điểm dựa xã hội mang đến cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc trưng – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp dân chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật tiêu hủy vày thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, phổ cập phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến cơ quan ban ngành Diệm, xây cất và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả công ty trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ đằm thắm một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn công ty nghĩa thực dân mới nhất, cần tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu hèn, sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả công ty trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên phân phát động dân chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm sáng nổi trội của cuộc đấu giành giật kháng đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" đằm thắm lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật kháng - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào xóm kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của dân chúng tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác minh quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt mặt quân team TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn, đằm thắm Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành TP Sài Gòn vẫn lung lắc, rủi ro khủng hoảng thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ vẫn thất bại trong các việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh đích tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ vẫn kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời hoàn thành.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro khủng hoảng triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam hùn cơ quan ban ngành TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành TP Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi phí của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình toan miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình toan với trung tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh đích nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập sầm uất - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sập cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu đua đua ở miền Nam nhập thời gian đại chiến kháng kế hoạch "Chiến giành giật đặc biệt" là

A. tóm lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tấn công.

B. dò xét Mĩ tuy nhiên tấn công, dò xét ngụy tuy nhiên khử.

C. đua đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trách nhiệm của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh tiêu hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trách nhiệm của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm xây cất công ty nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn sự tiếp viện của Mĩ mang đến cơ quan ban ngành TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong các việc tấn công sập giai cấp của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Thành Phố Hà Nội được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social công ty nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất nước nhà về mặt mũi non nước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo ra, lạ mắt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam và cơ hội social công ty nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những đàng lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc việt nam trọn vẹn được giải tỏa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh không thiếu nhất trách nhiệm của cách mệnh việt nam sau năm 1954?

A. Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân công ty ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây cất công ty nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc xây cất công ty nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, bảo đảm miền Bắc triển khai thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. vẫn hòa hợp dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân thù mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện công ty ở vùng quê.

D. vẫn tấn công sập toàn cỗ giai cung cấp địa công ty phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa công ty phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội công ty nghĩa.

D. xây cất liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. tại sao cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp toan Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi đàng của Nghị quyết Hội nghị lượt loại 15 của Đảng về đàng lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. dân chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền nước nhà thẳng đại chiến kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn đại chiến vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official