trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội VN vô cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là lịch sự thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền tài chính VN trong thời điểm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp cải tiến và phát triển, tài chính công nghiệp chậm rì rì vạc triển

B. xuất hiện nay những lộc mống của nền tài chính tư bạn dạng căn nhà nghĩa tuy nhiên manh mún và phụ thuộc vô Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp cải tiến và phát triển với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, sản phẩm ko được hé rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Khi thác nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, xã hội VN với nhì giai cung cấp cơ bạn dạng là

A. địa căn nhà phong loài kiến và đái tư sản

B. địa căn nhà phong loài kiến và tư sản

C. địa căn nhà phong loài kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cung cấp người công nhân VN triệu tập sầm uất nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành của giai cung cấp người công nhân VN là gì?

A. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ tài chính

B. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ giai cấp

C. Đòi quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp tiếp tục triển khai quyết sách nào là tức thì kể từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng tía trắng” so với những người dân chống đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở VN, thực dân Pháp tiếp tục triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân chia toàn quốc trở nên tía Kì với 3 cơ chế không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở VN, thực dân Pháp chú ý vô ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng trĩu       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cung cấp hoặc đẳng cấp nào là ở VN càng ngày càng gánh Chịu đựng nhiều loại thuế và bị khổ sở vô cùng trăm bề vô thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cung cấp người công nhân

D. Giai cung cấp nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cung cấp người công nhân VN hầu hết xuất thân mật từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa căn nhà nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ ngược lớn số 1 vô quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với VN sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất là

A. Nền tài chính cải tiến và phát triển theo phía tư bạn dạng căn nhà nghĩa, xã hội không nhiều vươn lên là đổi

B. Công thương nghiệp cải tiến và phát triển, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại vươn lên là đổi

C. Cơ cấu tài chính không ít với sự lay chuyển, tổ chức cơ cấu xã hội biến hóa thâm thúy sắc

D. Cơ cấu tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, tổ chức cơ cấu xã hội biến hóa thâm thúy sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, công thức tạo ra nào là từng bước gia nhập vô Việt Nam?

A. Phương thức tạo ra phong kiến

B. Phương thức tạo ra nhỏ, tự cung tự túc tự động cấp

C. Phương thức tạo ra thực dân

D. Phương thức tạo ra tư bạn dạng căn nhà nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp ROI, vô cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở VN, thực dân Pháp vẫn lưu giữ công thức bóc tách lột nào?

A. Phương thức bóc tách lột tư bạn dạng căn nhà nghĩa

B. Phương thức bóc tách lột phong kiến

C. Phương thức bóc tách lột thực dân

D. Phương thức bóc tách lột chi phí tư bạn dạng căn nhà nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở VN đã thử xuất hiện nay những giai cung cấp và đẳng cấp xã hội mới nhất, bại là

A. địa căn nhà nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cung cấp nào là thành lập trước cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở VN và phát triển thành lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành của người công nhân VN trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang tính chất tự động vạc vì

A. đấu giành ko uy lực, ko kiên quyết

B. đấu giành chỉ đề nghị quyền lợi và nghĩa vụ về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành đề nghị những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp mọi rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là tiếp sau đây tiếp tục thu nhận luồng tư tưởng mới nhất phía bên ngoài vô VN đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến thủ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến thủ cỗ kể từ những nước nào là tiếp tục tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: phân tích từ ấy khổ 1

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở VN, trước không còn thực dân Pháp tiếp tục phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và đội hình người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình quyết định VN.

C. trả giai cung cấp tư sản kể từ Pháp lịch sự VN.

D. ổn định quyết định tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong quy trình xâm lăng và bình quyết định VN, thực dân Pháp mới nhất hợp tác vô tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần rơi rụng từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thành xong việc làm xâm lăng VN, thực dân Pháp cần rơi rụng 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu trăng tròn. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở VN trong tầm thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cung cấp người công nhân VN được tạo hình trong tầm thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành toàn cầu loại nhất.

B. Trong Chiến giành toàn cầu loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở VN.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở VN.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bởi vì cách

A. tách VN ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân chia VN trở nên nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân chia VN trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân chia dân tộc bản địa VN trở nên nhiều đẳng cấp không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân chia VN trở nên tía xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với tía cơ chế không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản ngại lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở VN, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách rạm duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nghề nông nghiệp ở VN vô quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng mạnh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày VN.

B. lập những vọng gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm thực phẩm với giá khá mềm mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với tạo ra nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt rời khỏi với xuất xứ từ

A. một trong những người đứng rời khỏi sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một trong những người dân cày phú quý chuyển làn phân cách marketing,

C. một trong những đái tư sản với không nhiều vốn liếng chuyển làn phân cách marketing.

D. tư bạn dạng Pháp vô VN kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Khi tiếp tục hoàn thành xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng VN, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì.

C. xúc tiến thủ việc thiết lập máy bộ tổ chức chính quyền thực dân và cơ chế bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến thủ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn VN.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân mật, sĩ phu và quần chúng toàn quốc đứng lên, vì thế vua nhưng mà kháng chiến vô thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang lại trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, bởi sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, bởi ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, bởi Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ đạo.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, bởi Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ đạo.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, bởi Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ đạo.

D. Tại đồng bởi vì và trung du Thanh Hoá, bởi Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ đạo.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại vô thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong tầm thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh VN từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: VN trong mỗi năm Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang VN (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học