trắc nghiệm sử 12 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22 (có đáp án): Hai miền tổ quốc trực tiếp

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng hành động kháng Đế quốc Mĩ xâm lăng với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Chiến lược "Chiến tranh giành viên bộ" của Mĩ Thành lập và hoạt động nhập thực trạng nào là ?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 22

Quảng cáo

A. Cách mạng miền Nam cải tiến và phát triển uy lực, "Chiến tranh giành quánh biệt" đã biết thành vỡ nợ về cơ phiên bản.

B. Quan hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xa, khối kết hợp nhập phe xã hội mái ấm nghĩa tiếp tục sứt mẻ.

C. Trên toàn cầu, mối liên hệ Liên Xô - Trung Quốc càng ngày càng xấu xa, khối kết hợp nhập phe Xã hội mái ấm nghĩa tiếp tục sứt mẻ.

D. Tất cả những ý bên trên.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 173 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. "Chiến tranh giành viên bộ" không giống "Chiến tranh giành quánh biệt" ở điểm nào là ?

Quảng cáo

A. "Chiến tranh giành viên bộ" là mẫu mã cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất.

B. "Chiến tranh giành viên bộ" được tổ chức bên dưới sự chỉ huy của khối hệ thống cố vấn Mĩ.

C. "Chiến tranh giành viên bộ" đa số được tổ chức vì như thế lực lượng quân viễn chinh Mĩ.

D. “Chiến tranh giành viên bộ” dùng tranh bị và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tự Mĩ hỗ trợ.

Đáp án: C

Giải thích: "Chiến tranh giành viên bộ" đa số được tổ chức vì như thế lực lượng quân viễn chinh Mĩ, được thêm sự tương hỗ của quân liên minh Mĩ và quân team TP.Sài Gòn. Còn Chiến tranh giành quan trọng đặc biệt được tổ chức vì như thế lực lượng quân team TP.Sài Gòn.

Câu 3. Chiến thắng nào là xác minh quân dân Miền Nam hoàn toàn có thể vượt qua quân nòng cốt Mĩ nhập "Chiến tranh giành viên bộ" ?

A. Chiến thắng Núi Thành.

B. Chiến thắng Vạn Tường.

Quảng cáo

C. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

D. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 174 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4. Quân team nước nào là từng nhập cuộc nhập trận đánh tranh giành xâm lăng của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

A. Inđônêxia.       B. Malaixia.

C. Nước Hàn.       D. Singapo.

Đáp án: C

Giải thích: Quân team Nước Hàn từng nhập cuộc nhập trận đánh tranh giành xâm lăng của Mĩ ở nước Việt Nam.

Câu 5. Vị Tổng thống nào là của nước Mĩ tiếp tục đưa ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam ?

A. Aixenhao.       B. Kennơđi.

C. Giônxơn.       D. Níchxơn.

Đáp án: C

Giải thích: Giônxơn là Tổng thống tiếp tục đưa ra quyết định vận dụng kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" ở miền Nam nước Việt Nam.

Câu 6. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Chiến tranh giành viên bộ" của đế quốc Mĩ?

A. Chiến thắng mùa thô 1965 - 1966.

B. Chiến thắng mùa thô 1966 - 1967.

Quảng cáo

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Chiến thắng Vạn Tường (1963) tiếp tục hé rời khỏi cao trào

A. “đánh thời gian nhanh tiến thủ thời gian nhanh, tấn công cứng cáp tiến thủ chắc”.

B. “đánh mang đến Mĩ cút, tấn công mang đến ngụy nhào”.

C. “tất cả vì như thế miền Nam thân thuộc yêu”.

D. “tìm Mĩ nhưng mà tấn công, lùng ngụy nhưng mà diệt”.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Cơ sở nào là nhằm tao xác minh với thắng lợi Vạn Tường, quân dân miền Nam trọn vẹn với kỹ năng vượt qua quân Mĩ ?

A. Đây là một trong trận tấn công nhưng mà quân Mĩ thụ động về plan tác chiến nên tiếp tục thất bại.

B. Quân Mĩ nhập trận này còn có ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh.

C. Địa bàn xẩy ra trận tấn công trọn vẹn không tồn tại lợi cho tất cả tao và Mĩ.

D. Quân Mĩ ko coi đó là địa phận kế hoạch nên tiếp tục thoái lui.

Đáp án: B

Giải thích: Trong trận Vạn Tường, đem người sử dụng Mĩ với ưu thế hơn hẳn về quân số và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tuy nhiên bọn chúng vẫn kém thua trước Quân hóa giải miền Nam. Do ê, thắng lợi ở Vạn Tường là hạ tầng xác minh quân dân miền Nam trọn vẹn với kỹ năng vượt qua quân Mĩ.

Câu 9. Hướng tấn công kế hoạch chủ yếu của quân Mĩ trong dịp thô 1965 -1966 là

A. Đông Nam Sở, Tây Nguyên.

B. Tây Nam Sở, Liên quần thể V.

C. Đông Nam Sở, Liên quần thể V.

D. Nam Trung Sở, Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Trong cuộc tấn công kế hoạch mùa thô 1966 - 1967, Mĩ tiếp tục tổ chức từng nào cuộc hành binh kế hoạch ?

A. 890 cuộc hành binh.           B. 450 cuộc hành binh.

C. 980 cuộc hành binh.          D. 895 cuộc hành binh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Căn cứ Dương Minh Châu ở ở

A. tỉnh Tây Ninh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. tỉnh Sóc Trăng.

D. tỉnh An Giang.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 175 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với gì không giống đối với những cuộc tấn công trước ê của quân tao ?

A. Đây là cuộc tấn công thứ nhất của quân hóa giải miền Nam với sự kết hợp nổi dậy của quần bọn chúng.

B. Đây là cuộc tấn công với quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam nhưng mà phía trọng tâm là những khu đô thị.

C. Đây là cuộc tấn công rộng lớn thứ nhất nhưng mà quân hóa giải miền Nam thẳng hành động với quân viễn chinh Mĩ.

D. Đây là cuộc tấn công rộng lớn của quân dân miền Nam và lượt thứ nhất thực hiện thất bại kế hoạch cuộc chiến tranh của địch.

Đáp án: B

Giải thích: Điểm khác lạ thân thuộc cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đối với những cuộc tấn công trước ê của quân tao là đó là cuộc tấn công với quy tế bào rộng lớn bên trên toàn miền Nam nhưng mà phía trọng tâm là những đô thị

Câu 13. Nội dung nào là không phản ánh nguyên vẹn nhân khiến cho Đảng tao đưa ra quyết định hé cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968?

A. Quân tao tiếp tục giành thắng lợi rộng lớn bên trên mặt trận, đối sánh lực lượng tiếp tục thay cho thay đổi theo phía chất lượng mang đến tao.

B. Phong trào phản đối cuộc chiến tranh nước Việt Nam ở Mĩ lên rất cao, thực hiện mang đến xích míc nhập nội cỗ Mĩ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống càng thêm thắt thâm thúy.

C. Miền Bắc vừa vặn kiến thiết mái ấm nghĩa xã hội vừa vặn hành động kháng cuộc chiến tranh hủy hoại của đế quốc Mĩ vẫn tăng nhanh hoạt động và sinh hoạt tiếp viện mang đến Miền Nam.

D. Quân Mĩ và quân liên minh tiếp tục rút trọn vẹn ngoài miền Nam, quân team TP.Sài Gòn tổn thất điểm tựa.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 176 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968 tiếp tục hé rời khỏi một sự thay đổi nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước của quần chúng. # tao, vì

A. tiếp tục buộc Mĩ nên ngồi vô bàn thương thuyết với tao bên trên Pari.

B. tiếp tục buộc Mĩ nên rút toàn cỗ quân viễn chinh về nước.

C. tiếp tục buộc Mĩ nên kí Hiệp tấp tểnh Pari về xong xuôi cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. tiếp tục vượt qua trọn vẹn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Những tỉnh thứ nhất nên đối mặt với trận đánh tranh giành hủy hoại vì như thế ko quân và thủy quân lượt loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. Quảng Bình, TP Hải Phòng, Nghệ An.

B. TP Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá.

C. Quảng Ninh, thành phố Hà Tĩnh, Thanh Hoá.

D. Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Ninh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Mĩ tiếp tục phụ thuộc dòng sản phẩm cớ nào là nhằm đầu tiên tổ chức trận đánh tranh giành vì như thế ko quân và thủy quân hủy hoại miền Bắc lượt loại nhất?

A. Lấy cớ quân dân miền Nam hé cuộc Tổng tấn công và nổi dậy năm 1968.

B. Lấy cớ quân team nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hòa phun tàu của Mĩ ở Vịnh Bắc Sở.

C. Lấy cớ Quân hóa giải đập tan cuộc hành binh Lam Sơn 719 của Mĩ.

D. Lấy cớ Quân hóa giải miền Nam tấn công doanh trại quân Mĩ ở Plâyku.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Nội dung nào là không phản ánh thủ đoạn của Mĩ Lúc tổ chức cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc lượt loại nhất?

A. Phá công việc kiến thiết mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Ngăn ngăn mối cung cấp tiếp viện kể từ bên phía ngoài nhập miền Bắc.

C. Tạo rời khỏi ưu thế bên trên bàn thương thuyết, buộc tao nên kí hiệp nghị chất lượng mang đến Mĩ.

D. Làm lung lắc ý chí kháng Mĩ của quần chúng. # tao ở nhị miền tổ quốc.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam tiếp tục buộc Mĩ nên tuyên tía xong xuôi trận đánh tranh giành hủy hoại miền Bắc lượt loại nhất?

A. Chiến thắng trong dịp thô 1965 – 1966.

B. Chiến thắng trong dịp thô 1966 – 1967.

C. Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D. Cuộc Tiến công kế hoạch xuân – hè năm 1972.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 177 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Tuyến đàng vận gửi kế hoạch Bắc – Nam nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước mang tên gọi là

A. đàng Xì Gòn.

B. đàng TP.Sài Gòn.

C. đàng Lam Sơn.

D. đàng Đồng Lộc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Một trào lưu thi đua đua bên trên nghành phát triển nông nghiệp của quần chúng. # miền Bắc trong mỗi năm kháng cuộc chiến tranh hủy hoại của đế quốc Mĩ là

A. “ba mục tiêu”.        B. “ba điểm cao”.

C. “hai giỏi”.        D. “ba tốt”.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 179 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Âm mưu mẹo của kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A. người sử dụng người Việt tấn công người Việt.

B. người sử dụng người Mĩ tấn công người Việt.

C. giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

D. dẫn đến ưu thế về binh sĩ và hỏa lực.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Thực hiện tại kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ đã

A. tăng nhanh quân team viễn chinh Mĩ thanh lịch mặt trận miền Nam nước Việt Nam.

B. tăng nhanh một vài lượng rộng lớn quân team liên minh nhập miền Nam nước Việt Nam.

C. tăng nhanh quân team ngụy nhằm mục đích thay cho thế dần dần tầm quan trọng của quân Mĩ bên trên mặt trận.

D. không thay đổi số quân Mĩ và chư hầu ở miền Nam, cải tiến và phát triển ngụy quân trở nên lực lượng nòng cốt.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nội dung nào là phản ánh điểm như thể nhau thân thuộc kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh"?

A. Quân team TP.Sài Gòn là lực lượng nòng cốt.

B. Quân team ngụy là một trong phần tử của lực lượng nòng cốt "tìm diệt".

C. Vai trò của quân Mĩ và khối hệ thống cố vấn Mĩ rời dần dần.

D. Viện trợ của Mĩ ở mặt trận nước Việt Nam rời dần dần.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm tương đương thân thuộc kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" và kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" là đều dùng quân team TP.Sài Gòn thực hiện lực lượng mái ấm lực

Câu 24. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" với điểm gì không giống đối với những kế hoạch cuộc chiến tranh nhưng mà Mĩ triển khai ở miền Nam trước đó?

A. Quân team ngụy sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

B. Quân team Mĩ vẫn sẽ là một lực lượng xung kích ở Đông Dương.

C. Mĩ dùng khối hệ thống cố vấn và phương tiện đi lại cuộc chiến tranh của tôi.

D. Mĩ hòa đình với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục đích tạo ra trở ngại mang đến tao.

Đáp án: D

Giải thích: Thực hiện tại kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ hòa đình với Liên Xô và Trung Quốc nhằm mục đích ngăn ngừa sự viện trợ của nhị nước này mang đến quần chúng. # tao, đó là giải pháp trước đó chưa từng thấy ở nhị kế hoạch cuộc chiến tranh Mĩ triển khai trước đó

Câu 25. Vì sao trình bày việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện mang đến cuộc kháng chiến của quần chúng. # tiếp tục bước qua 1 quy trình tiến độ phức tạp, ác liệt?

A. Vì quân team Mĩ càng ngày càng được tăng mạnh nằm trong với việc viện trợ rộng lớn của Mĩ mang đến quân TP.Sài Gòn.

B. Vì kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" gắn kèm với thủ đoạn giành lại thế dữ thế chủ động bên trên mặt trận.

C. Vì Mĩ tận dụng những phân chia rẽ, sự không tương đồng nhập phe xã hội mái ấm nghĩa nhằm tổ chức những hoạt động và sinh hoạt nước ngoài giao phó nhằm mục đích phân chia rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

D. Vì Mĩ và quân liên minh vẫn ko rút trọn vẹn ngoài miền Nam và vẫn tấn công quân hóa giải.

Đáp án: C

Giải thích: Nói việc Mĩ vận dụng kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" thực hiện mang đến cuộc kháng chiến của quần chúng. # tiếp tục bước qua 1 quy trình tiến độ phức tạp, khốc liệt vì như thế Mĩ tận dụng những phân chia rẽ, sự không tương đồng nhập phe xã hội mái ấm nghĩa nhằm tổ chức những hoạt động và sinh hoạt nước ngoài giao phó nhằm mục đích phân chia rẽ, xa lánh cách mệnh nước Việt Nam.

Câu 26. Chính phủ cách mệnh nhất thời Cộng hoà Miền Nam nước Việt Nam được xây dựng tăng thêm ý nghĩa gì ?

A. Khẳng tấp tểnh những thắng lợi to lớn rộng lớn của cách mệnh Miền Nam bên trên nghành quân sự chiến lược.

B. Đây là một trong thắng lợi nhập quy trình hoàn hảo khối hệ thống cơ quan ban ngành cách mệnh miền Nam, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi cung cấp thiết của mặt mũi trận đấu tranh giành nước ngoài giao phó.

C. Cách mạng miền Nam tiếp tục với đầy đủ hạ tầng pháp lí nhằm đấu tranh giành ngăn chặn cơ quan ban ngành TP.Sài Gòn bên trên mặt mũi trận nước ngoài giao phó.

D. Đây là thắng lợi thứ nhất về nước ngoài giao phó của miền Nam nước Việt Nam trước đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP.Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Khi nào là thì cuộc xâm lăng của đế quốc Mĩ không ngừng mở rộng phạm toàn Đông Dương ?

A. 1965.          B. 1968.           C. 1970.       D. 1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Hướng tấn công của Mĩ nhập cuộc hành binh kế hoạch "Lam Sơn 719" là

A. Đông Nam Sở.

B. Liên quần thể V.

C. Đường 9 - Nam Lào.

D. chiến quần thể Dương Minh Châu.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ được tổ chức sau thất bại của

A. kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt”.

B. kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ”.

C. trận đánh tranh giành hủy hoại miền Bắc lượt loại nhất.

D. trận đánh tranh giành hủy hoại miền Bắc lượt loại nhị.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 180 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Sự khiếu nại nào là bên dưới đó là tổn thất lớn số 1 của dân tộc bản địa tao nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước?

A. Mĩ không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh rời khỏi toàn Đông Dương.

B. Chủ tịch Xì Gòn tạ thế..

C. Mĩ ném bom phun huỷ miền Bắc nước Việt Nam.

Xem thêm: soạn văn 12 đất nước

D. Mĩ dựng lên cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa lịch sử dân tộc của cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972?

A. Đánh lốt sự thất bại căn phiên bản của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

B. Đánh lốt sự thất bại trọn vẹn của cuộc chiến tranh thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Đánh lốt sự thất bại trọn vẹn của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh".

D. Đánh lốt sự tan tung trọn vẹn của quân team TP.Sài Gòn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Hướng tấn công đa số của quân tao nhập cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972 là

A. Đông Nam Sở.         B. Liên quần thể V.

C. Quảng Trị.         D. Tây Nguyên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Hội nghị cung cấp cao thân phụ nước Đông Dương được tổ chức nhập thời hạn nào?

A. Năm 1969.

B. Năm 1970.

C. Năm 1971.

D. Năm 1972.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 34. Thành tích phát triển nông nghiệp của miền Bắc nhập năm 1970 là

A. sản lượng hoa màu tăng rộng lớn 60 vạn tấn đối với năm 1968.

B. sản lượng hoa màu đạt rộng lớn 60 vạn nghiền.

C. sản lượng hoa màu tăng 60% đối với năm 1968.

D. sản lượng hoa màu tăng rộng lớn 60 triệu tấn đối với năm 1968.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Nhà máy thuỷ năng lượng điện thứ nhất được kiến thiết ở miền Bắc VN là:

A. xí nghiệp thuỷ năng lượng điện Thác Bà.

B. xí nghiệp thuỷ năng lượng điện Đa Nhim.

C. xí nghiệp thuỷ năng lượng điện Trị An.

D. xí nghiệp thuỷ năng lượng điện I-a-li.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Địa phương thứ nhất bên trên miền Bắc đạt năng suất 5T thóc/ ha là :

A. Tỉnh Thái Bình.         B. Tỉnh Nam Định.

C. Nghệ An.         D. Nam Hà.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 37. Nội dung nào là phản ánh trở nên tựu của miền Bắc nhập thời gian phục sinh và cải tiến và phát triển kinh tế-xã hội 1969 – 1971?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142 % đối với năm 1968.

B. Sản lượng hoa màu năm 1970 tăng rộng lớn 60% đối với năm 1968.

C. Cuộc hoạt động liên minh hoá nhập phát triển nông nghiệp đã lấy được 85% hộ dân cày nhập thực hiện ăn tập luyện thể.

D. Hệ thống giao thông vận tải vận tải đường bộ Bắc – Nam được phục sinh và văn minh hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 183-184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. Chiến tranh giành hủy hoại miền Bắc lượt loại nhị của đế quốc Mĩ ra mắt trong vòng thời hạn nào là ?

A. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

B. Ngày 16 - 4 - 1972 cho tới ngày 29 - 12 - 1972.

C. Ngày 6 - 4 - 1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

D. Ngày 16 - 4-1972 cho tới ngày 15 - 1 - 1973.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184-185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 39. Một trong mỗi thị xã bị huỷ khử nhập cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc lượt loại nhất của đế quốc Mĩ là

A. HĐ Hà Đông.         B. Đồng Hới.

C. Tỉnh Lào Cai.         D. thành phố Hà Tĩnh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 178 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc nhập hành động kháng cuộc chiến tranh hủy hoại lượt nhị của Mĩ?

A. Bắn rơi 735. máy cất cánh nhập ê với 16 máy cất cánh B.52.

B. Bắn rơi 753 máy cất cánh, nhập ê với 61 máy cất cánh B.52.

C. Bắn rơi 735 máy cất cánh, nhập ê với 61 máy cất cánh B.52.

D. Bắn rơi 754 máy cất cánh, nhập ê với 36 máy cất cánh B.52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất những mặt trận nhưng mà miền Bắc tiếp tục tiếp viện trong mỗi năm kháng chiến kháng Mỹ, cứu vãn nước?

A. Miền Nam.         B. Lào, Campuchia.

C. Miền Nam, Campuchia.         D. Miền Nam, Lào, Campuchia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 185 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh kết quả của quân dân miền Bắc nhập trận "Điện Biên Phủ bên trên không"?

A. Bắn rơi 18 máy cất cánh nhập ê với 4 máy cất cánh B52.

B. Bắn rơi 81 máy cất cánh, nhập ê với 43 máy cất cánh B52.

C. Bắn rơi 81 máy cất cánh, nhập ê với 34 máy cất cánh B52.

D. Bắn rơi 43 máy cất cánh, nhập ê với 18 máy cất cánh B52.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 184 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Hội nghị Pari được chính thức kể từ lúc nào ?

A. Ngày 31-3-1968.        B. Ngày 15-1-1968.

C. Ngày 15-3-1968.       D. Ngày 13-5-1968.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là không phản ánh lập ngôi trường của phái bộ nước Việt Nam bên trên Hội nghị Pari?

A. Mĩ nên rút không còn quân Mĩ và quân liên minh thoát ra khỏi miền Nam nước Việt Nam.

B. Mĩ nên tôn trọng những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản của quần chúng. # nước Việt Nam.

C. Mĩ nên tôn trọng quyền tự động quyết của quần chúng. # miền Nam nước Việt Nam.

D. Mĩ nên nhằm nước Việt Nam tự động tổng tuyển chọn cử bên dưới sự giám sát của ủy ban quốc tế.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Cuộc thương thuyết 4 mặt mũi bên trên Hội nghị Pari được chính thức kể từ Lúc nào?

A. Ngày 13/5/1968.       B. Ngày 15/3/1969.

C. Ngày 25/1/1969.       D. Ngày 15/2/1969.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước cách mệnh nhất thời Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là ai?

A. Nguyễn Thị Bình.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Văn Lắm.

Đáp án: A

Giải thích: Trưởng đoàn đại biểu của nhà nước Cách mạng nhất thời Cộng hòa miền Nam bên trên Hội nghị Pari năm 1973 là bà Nguyễn Thị Bình.

Câu 47. Ai là kẻ thay mặt đại diện mang đến nhà nước nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hoà kí Hiệp tấp tểnh Pari ?

A. Phạm Văn Đồng.

B. Nguyễn Duy Trinh.

C. Lê Đức Thọ.

D. Trần Bửu Kiếm.

Đáp án: B

Giải thích: Sở trưởng Sở Ngoại giao phó Nguyễn Duy Trinh là kẻ thay mặt đại diện mang đến nhà nước nước Việt Nam Dân mái ấm Cộng hoà kí Hiệp tấp tểnh Pari.

Câu 48. Hình dạng của cái bàn thương thuyết nhập hội nghị Pari năm 1973 là

A. hình vuông vắn.       B. hình tròn trụ.

C. hình chữ nhật.       D. hình thoi.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 186 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Hội nghị Pari quy tấp tểnh lúc nào nhị mặt mũi tiếp tục triển khai ngừng phun ở miền Nam ?

A. 24 giờ ngày 21 - 7 - 1973.

B. 24 giờ ngày 27- 1 - 1973.

C. 24 giờ ngày 27- 11 - 1973.

D. 24 giờ ngày 27 - 2 - 1973.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 50. Quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản được xác minh nhập Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam là

A. song lập, tự do, dân mái ấm.

B. song lập, thống nhất, tự tại, dân quyền.

C. song lập, thống nhất và chu toàn cương vực.

D. song lập, tự do, thống nhất và chu toàn cương vực.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 51. Nội dung nào là phản ánh trúng nghĩa lịch sử dân tộc của Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về Việt Nam?

A. Kết giục thắng lợi trận đánh tranh giành xâm lăng nước Việt Nam của đế quốc Mĩ.

B. Khẳng tấp tểnh thắng lợi to lớn rộng lớn của cách mệnh thân phụ nước Đông Dương nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ.

C. Mở rời khỏi sự thay đổi mới nhất mang đến cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước của dân tộc bản địa nước Việt Nam.

D. Khẳng tấp tểnh sự thất bại trọn vẹn của Mĩ nhập cuộc chiến tranh xâm lăng nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. So với Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam với điểm khác lạ về

A. những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản nên tôn trọng.

B. yếu tố trách cứ nhiệm thực hiện hiệp nghị.

C. yếu tố ngừng phun sau khoản thời gian kí hiệp nghị.

D. yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: So với Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam với điểm khác lạ về yếu tố tổ chức tổng tuyển chọn cử thống nhất tổ quốc. Trong Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, việc tổng tuyển chọn cử thống nhất tổ quốc được quy tấp tểnh tiếp tục ra mắt nhập mon 7/1956 bên dưới sự giám sát quốc tế. Còn Hiệp tấp tểnh Pari quy tấp tểnh tổng tuyển chọn cử không tồn tại sự can thiệp của quốc tế.

Câu 53. Nội dung nào là phản ánh điểm như thể nhau thân thuộc Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Đều là thành quả đơn thuần của trận đánh tranh giành chủ yếu trị, nước ngoài giao phó.

B. Đều tự những nước rộng lớn dữ thế chủ động tập trung nhằm bàn về sự việc xong xuôi cuộc chiến tranh.

C. Đều là hiệp nghị hòa đình, là hạ tầng pháp luật nhằm tao kế tiếp đấu tranh giành.

D. Đều kết giục trận đánh tranh giành kháng đế quốc xâm lăng của quần chúng. # nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Cả Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đều là hiệp nghị hòa đình, là hạ tầng pháp luật nhằm tao kế tiếp đấu tranh giành hóa giải miền Nam, thống nhất khu đất nước

Câu 54. Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 quá nhận thực tiễn miền Nam nước Việt Nam có

A. 2 cơ quan ban ngành, 3 quân team, 3 lực lượng chủ yếu trị, 2 vùng trấn áp.

B. 2 cơ quan ban ngành, 2 quân team, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

C. 2 cơ quan ban ngành, 2 quân team, 2 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

D. 2 cơ quan ban ngành, 3 quân team, 3 lực lượng chủ yếu trị, 3 vùng trấn áp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 187 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Điểm như thể nhau về nội dung thân thuộc Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là

A. những nước đế quốc xâm lăng nên thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản của nước Việt Nam.

B. quy tấp tểnh vùng tập trung, gửi quân, gửi giao phó điểm ở nhị miền Nam – Bắc nước Việt Nam.

C. quy tấp tểnh việc tổng tuyển chọn cử thống nhất tổ quốc của quần chúng. # nước Việt Nam tiếp tục không tồn tại sự can thiệp quốc tế.

D. quá nhận miền Nam nước Việt Nam với nhị cơ quan ban ngành, nhị quân team, nhị vùng trấn áp và thân phụ lực lượng chủ yếu trị.

Đáp án: A

Giải thích: Điểm như thể nhau về nội dung thân thuộc Hiệp tấp tểnh Pari năm 1973 về nước Việt Nam và Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là những nước đế quốc xâm lăng nên thừa nhận những quyền dân tộc bản địa cơ phiên bản của nước Việt Nam.

Câu 56. Học thuyết nhưng mà Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu xuân năm mới 1969 là

A. quyết sách mặt mũi mồm hố cuộc chiến tranh.

B. “phản ứng linh hoạt”.

C. “thanh thám thính linh hoạt”.

D. “ngăn đe thực tế”.

Đáp án: D

Giải thích: Học thuyết nhưng mà Tổng thống Ních-xơn đưa ra đầu xuân năm mới 1969 là “ngăn đe thực tế”.

Câu 57. Điểm khác lạ của kế hoạch "Việt Nam hoá chiến tranh" đối với kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" là gì?

A. Là mẫu mã cuộc chiến tranh thực dân mới nhất của Mĩ.

B. Có sự kết hợp của một phần tử đáng chú ý lực lượng hành động Mĩ.

C. Đặt bên dưới sự lãnh đạo của khối hệ thống cố vấn quân sự chiến lược Mĩ.

D. Quân team TP.Sài Gòn là lực lượng đa số.

Đáp án: B

Giải thích: Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" với sự kết hợp của một phần tử đáng chú ý lực lượng hành động Mĩ, còn “Chiến tranh giành quánh biệt” chỉ mất quân team TP.Sài Gòn tham ô chiến.

Câu 58. Để quân team TP.Sài Gòn hoàn toàn có thể tự động tại vị, tự động gánh vác lấy cuộc chiến tranh sau quân Mĩ rút về nước, Mĩ đã

A. chi viện trợ kinh tế tài chính, gom quân team TP.Sài Gòn tăng nhanh quyết sách "bình định".

B. tăng góp vốn đầu tư vốn liếng, kỹ năng cải tiến và phát triển kinh tế tài chính ở miền Nam.

C. chi viện trợ quân sự chiến lược, gom quân team tay sai tăng con số và chuẩn bị văn minh.

D. tổ chức cuộc chiến tranh hủy hoại miền Bắc, không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh thanh lịch Lào và Campuchia.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 190 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 59. Ngày 6 - 6 - 1969 gắn với việc khiếu nại lịch sử dân tộc nào là của dân tộc bản địa ta:

A. Mặt trận dân tộc bản địa hóa giải miền Nam nước Việt Nam cho tới Hội nghị Pa-ri.

B. Hội nghị cung cấp cao thân phụ nước Đông Dương.

C. Mĩ không ngừng mở rộng tiến công hủy hoại miền Bắc lượt loại nhị.

D. nhà nước cách mệnh nhất thời Cộng hoà miền Nam nước Việt Nam Thành lập và hoạt động.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 181 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Thắng lợi của liên quân Việt - Lào trong những công việc vượt qua cuộc hành binh "Lam Sơn - 719" của địch bên trên đàng 9 Nam Lào đã

A. lưu giữ vững vàng hiên chạy dài kế hoạch của cách mệnh ở Đông Dương.

B. thực hiện thất bại trọn vẹn kế hoạch "Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ.

C. buộc Mĩ nên kí Hiệp tấp tểnh Pari về xong xuôi cuộc chiến tranh ở nước Việt Nam.

D. xong xuôi trọn vẹn sự can thiệp của Mĩ ở miền Nam nước Việt Nam.

Đáp án: A

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại gì

Giải thích: Trang 182 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng hành động kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn hành động vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải tiến và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam nhập năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vãn nước năm 1975 (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: nước Việt Nam nhập năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Mĩ cứu vãn nước năm 1975 (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official