trong các câu sau câu nào là mệnh đề

Câu hỏi:

25/08/2022 7,864

Bạn đang xem: trong các câu sau câu nào là mệnh đề

A. Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2;

B. Nếu a phân tách không còn mang lại 9 thì a phân tách không còn mang lại 3;

Đáp án chủ yếu xác

C. Nếu em siêng năng thì em trở nên công;

D. Nếu một tam giác mang trong mình 1 góc vị 60° thì tam giác này đều.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: B

Mệnh đề A là 1 trong mệnh đề sai vì thế b ≤ a < 0 thì b2 ≥ a2.

Mệnh đề B là mệnh đề chính. Vì a ⁝ 9 thì a = 9n, n ℤ, tuy nhiên 9 ⁝ 3, vì thế a ⁝ 3.

Câu C ko là mệnh đề vì thế ko xác định được xem chính, sai.

Mệnh đề D là mệnh đề sai vì thế ko đầy đủ ĐK nhằm xác định một tam giác là đều.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn xác định sai.

A. Mệnh đề P và mệnh đề phủ tấp tểnh \[\overline P.. \], nếu như P chính thì \[\overline P.. \] sai;

B. Mệnh đề P và mệnh đề phủ tấp tểnh \[\overline P.. \] là nhì câu ngược ngược nhau;

C. Mệnh đề phủ tấp tểnh của mệnh đề P là mệnh đề không cần P”, được kí hiệu là \[\overline P.. \];

D. Mệnh đề P: “π là số hữu tỷ”, khi bại liệt mệnh đề phủ tấp tểnh \[\overline P.. \] là: “π là số vô tỷ”.

Câu 2:

Cho a ℤ. Mệnh đề nào là sau đây chính ?

A. a ⁝ 2 và a ⁝ 3 a ⁝ 6;  

B. a ⁝ 3 a ⁝ 9;    

C. a ⁝ 2 a ⁝ 4;    

D. a ⁝ 3 và a ⁝ 6 thì a ⁝ 18.

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Câu 3:

Mệnh đề nào là sau đây chính ?

A. Tổng nhì số bất ngờ phân tách không còn mang lại 7 Khi và chỉ Khi từng số hạng đều phân tách không còn mang lại 7;

B. Tổng của nhì số là một vài hữu tỉ Khi và chỉ Khi từng số hạng đều là số hữu tỉ;

C. Tích nhì số bất ngờ ko phân tách không còn mang lại 9 Khi và chỉ Khi từng quá số ko phân tách không còn mang lại 9;

D. Tích của nhì số là một vài hữu tỉ Khi và chỉ Khi từng quá số là một vài hữu tỉ.

Câu 4:

Cho mệnh đề chứa chấp thay đổi P(n): “n2 – 1 phân tách không còn mang lại 4” với n là số vẹn toàn. Xét coi những mệnh đề P(5) và P(2) chính hoặc sai?

A. P(5) chính và P(2) đúng;

B. P(5) sai và P(2) sai;

C. P(5) chính và P(2) sai;

D. P(5) sai và P(2) chính.

Câu 5:

Phủ tấp tểnh của mệnh đề: “Có tối thiểu một vài vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào là sau đây:

A. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn;

B. Có tối thiểu một vài vô tỉ là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

C. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn;

D. Mọi số vô tỉ đều là số thập phân tuần trả.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là đem mệnh đề hòn đảo chính ?

A. Nếu một tứ giác là hình thang cân nặng thì tứ giác bại liệt đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

B. Nếu nhì tam giác cân nhau là nhì tam giác này còn có những góc ứng cân nhau.

C. Nếu tam giác ko cần là tam giác đều thì tam giác đem tối thiểu một góc (trong) nhỏ rộng lớn 60°.

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

D. Nếu hai số bất ngờ nằm trong phân tách không còn mang lại 11 thì tổng nhì số bại liệt phân tách không còn mang lại 11.