trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan.

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các Ankan sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng chừng sôi tăng dần dần bám theo lượng phân tử.

Chất sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất là metan vì thế sở hữu lượng phân tử nhỏ nhất.

Đáp án C

Khái quát tháo về Ankan

1. Dãy đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những hóa học tiếp theo sau sở hữu công thức phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. lập trở nên sản phẩm đồng đẳng ankan (hay parafin) sở hữu công thức công cộng CnH2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ mất những links đơn C - C, C - H. Các vẹn toàn tử cacbon vô phân tử ankan (trừ C2H6) ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

2. Tính hóa học vật lý cơ của Ankan

Ở ĐK thông thường, tư ankan đầu sản phẩm đồng đẳng (từ CH4 cho tới C4H10) là những hóa học khí, những ankan tiếp theo sau là hóa học lỏng, kể từ khoảng tầm C18H38 trở lên đường là những hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi và lượng riêng rẽ của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

3. Tính hóa chất của Ankan

Ở sức nóng chừng thông thường, những ankan ko tính năng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi phát sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản và dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của

A. anken.

B. ankan.

C. ankan và xicloankan.

D. ankin.

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học X sở hữu công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankan.

Câu 2. Ở ĐK thông thường hiđrocacbon này tại đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan kể từ C1 → C4 ở tình trạng khí.

+ Ankan kể từ C5 → khoảng tầm C18 ở tình trạng lỏng. Từ C18 trở lên đường thì ở tình trạng rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 đều ở thể khí

Câu 3. Phân tử metan ko tan vô nư­ớc vì thế lí bởi này sau đây?

A. Metan là hóa học khí.

B. Phân tử metan ko phân vô cùng.

C. Metan không tồn tại links song.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phân tử metan ko tan vô nư­ớc vì thế phân tử metan ko phân vô cùng.

Câu 4. Nhận xét này tại đây đích ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

C. Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D. Một số ankan hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong và toàn bộ xicloankan ko thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem thêm: cần cù bù thông minh

Câu 5. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Câu 6. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ cộng

Câu 7. Khi clo hóa láo lếu hợp ý 2 ankan, người tớ chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan cơ là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo nên 1 thành phầm và 1 ankan tạo nên 2 sản phẩm

A đích vì thế etan tạo nên 1 thành phầm, propan tạo nên 2 sản phẩm

B sai vì thế propan tạo nên 2 thành phầm, iso-butan tạo nên 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo nên 2 thành phầm, n-pentan tạo nên 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo nên 1 thành phầm và etan tạo nên 1 sản phẩm

Câu 8. Cho iso-pentan tính năng với Br2 bám theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol vô ĐK khả năng chiếu sáng khuếch giã thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chủ yếu ưu tiên thế C bậc cao => thế vô C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 9. Khi mang lại 2-metylbutan tính năng với Cl2 bám theo tỷ trọng mol 1 : 1 thì tạo nên thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác xác định trí thế của clo bám theo tỉ trọng mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, xác lập thành phầm chủ yếu.

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung thắc mắc, bài bác luyện gia tăng tiếp tục giúp cho bạn phát âm gia tăng nâng lên kiến thức và kỹ năng, kĩ năng giải bài bác luyện. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung thắc mắc tiếp sau đây.

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải trình làng cho tới chúng ta Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này sở hữu sức nóng chừng sôi thấp nhất, hy vọng rằng qua chuyện nội dung bài viết này những chúng ta cũng có thể tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt kiến thức và kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề đua học tập kì 1 lớp 11, đề đua học tập kì 2 lớp 11...