trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Câu hỏi:

03/12/2022 2,179

Bạn đang xem: trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

B. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong hai tuyến phố trực tiếp vuông góc cùng nhau thì tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch sót lại.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch cơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn D

Theo phán xét phần hai tuyến phố trực tiếp vuông góc nhập SGK thì đáp án D trúng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mệnh đề nào là sau đấy là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong hai tuyến phố trực tiếp vuông góc thì tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch sót lại.

B. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì tuy nhiên song cùng nhau.

C. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với cùng 1 đường thẳng liền mạch thì vuông góc cùng nhau.

D. Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song thì vuông góc với đường thẳng liền mạch cơ.

Câu 2:

Trong những xác minh sau, xác minh nào là trúng ?

A. Hai đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc với đường thẳng liền mạch loại phụ thân thì tuy nhiên song cùng nhau.

B. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì a vuông góc với c

C. Cho hai tuyến phố trực tiếp phân biệt a và b. Nếu đường thẳng liền mạch c vuông góc với a và b thì  a, b, c không đồng bằng.

D. Cho hai tuyến phố trực tiếp a và b song tuy nhiên, nếu như a vuông góc với c thì b cũng vuông góc với c

Câu 3:

Cho tứ diện ABCD sở hữu nhì cặp cạnh đối vuông góc. Trong những mệnh đề sau mệnh đề nào là đúng?

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

A. Tứ diện sở hữu tối thiểu một phía là tam giác nhọn.

B. Tứ diện sở hữu tối thiểu nhì mặt mũi là tam giác nhọn.

C. Tứ diện sở hữu tối thiểu phụ thân mặt mũi là tam giác nhọn.

D. Tứ diện sở hữu cả tứ mặt mũi là tam giác nhọn.

Câu 4:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề nào là đúng?

A. Cho hai tuyến phố trực tiếp a, b song tuy nhiên cùng nhau. Một đường thẳng liền mạch c vuông góc với a thì c vuông góc với từng đường thẳng liền mạch trực thuộc mặt mũi bằng (a, b).

B. Cho phụ thân đường thẳng liền mạch a, b, c vuông góc cùng nhau từng song một. Nếu sở hữu một đường thẳng liền mạch d vuông góc với a thì d song tuy nhiên với b hoặc c

C. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b vuông góc với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

D. Nếu đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch b và đường thẳng liền mạch b song tuy nhiên với đường thẳng liền mạch c thì đường thẳng liền mạch a vuông góc với đường thẳng liền mạch c

Câu 5:

Trong không khí mang đến phụ thân đường thẳng liền mạch phân biệt a, b, c. Khẳng lăm le nào là tại đây đúng?

A. Nếu a và b cùng vuông góc với c thì a // b

B. Nếu a // ca thì cb

C. Nếu góc thân thuộc a  c bằng góc thân thuộc b và c thì a // b

D. Nếu a và b cùng trực thuộc mp(α) // c thì góc thân thuộc a và c bằng góc thân thuộc b và c

Câu 6:

Trong những mệnh đề tại đây, mệnh đề nào là là đúng?

A. Một đường thẳng liền mạch tách hai tuyến phố trực tiếp mang đến trước thì cả phụ thân đường thẳng liền mạch cơ nằm trong trực thuộc một phía phẳng

B. Ba đường thẳng liền mạch tách nhau từng song một và ko trực thuộc một phía bằng thì đồng quy

C. Một đường thẳng liền mạch tách hai tuyến phố trực tiếp tách nhau mang đến trước thì cả phụ thân đường thẳng liền mạch cơ nằm trong trực thuộc một phía phẳng

Xem thêm: nguyên tử khối của cl

D. Ba đường thẳng liền mạch tách nhau từng song một thì nằm trong trực thuộc một phía phẳng